filtr V

 

flow filter  bezproblemowe wtryskiwanie.

voestalpine flow filter V wykorzystuje wyj?tkowe mo?liwo?ci druku 3D w celu zintegrowania filtra siatkowego o du?ej g?sto?ci w standardowej obudowie, zapewniaj?c doskona?? filtracj?.
Konstrukcja filtra zapewnia doskona?e w?a?ciwo?ci filtruj?ce z jednoczesnym, bardzo ma?ym spadkiem ci?nienia wtrysku.

 

KORZY?CI
W odniesieniu do istniej?cych

» Ekstremalnie ma?y spadek ci?nienia 

» Bardzo niskie napr??enia ?cinaj?ce

» Doskona?a filtracja

» Bardzo du?a powierzchnia filtracji

» ?atwe czyszczenie

» ?ywotno??

 

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
Zoptymalizowany przep?yw dzi?ki wykonaniu w technologii AM (Druku 3D)

» Bezproblemowe formowanie wtryskowe

» Minimalny wzrost ci?nienia wtrysku

» Mniejsze zu?ycie energii

» Lepsza jako?? cz??ci

» Odporno?? na korozj?

» Odporno?? na ?cieranie

* W porównaniu do standardowych rozwi?za?

 

Pobierz nasz? broszur? informacyjn?.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami
Please use a browser that is not outdated.

You are using an outdated web browser.

Errors may occur when using the website.