Uddeholm Vancron 40 SuperClean

NEJVÍCE INOVATIVNÍ NÁSTROJOVÁ PM OCEL NA TRHU

Uddeholm Vancron 40 SuperClean je nejvíce inovativní nástrojová PM ocel, která je dnes na trhu k dispozici. Nitridací prášku v tuhém stavu je dosaženo extrémně vysoký obsah dusíku v legovaném kovu, čímž nástroj získá „vnitřní ochranný povlak“ a nejlepší odolnost proti nalepování a adheznímu opotřebení. Obrobitelnost v kaleném stavu je nejlepší ze všech jakostí PM ocelí, z čehož profituje výroba nástrojů a také údržba.
 • Redukce údržby v důsledku přilnavosti pracovního materiálu
 • Redukce potřeby povlaků
 • Možnost vlastní renovace, které vede ke zkrácení doby potřebné k realizaci
 • Rychlá a hospodárná výroba nástrojů vzhledem k dobré obrobitelnosti v kaleném stavu
 • Nejlepší odolnost proti nalepování a adheznímu opotřebení
 • Nejlepší obrobitelnost v kaleném stavu
 • Vysoká tvrdost, 58-64 HRC
 • Vysoká pevnost v tlaku

Uddeholm Vancron 40 SuperClean

 • Odolnost proti abrazivnímu opotřebení 65%
 • Odolnost proti adheznímu opotřebení 100%
 • Tažnost/odolnost proti vylamování břitu 50%
 • Houževnatost/odolnost proti hrubému praskání 33%
 • Tvrdost (HRC) max. 65%

Referenční jakost při tváření za studena (D2)

 • Odolnost proti abrazivnímu opotřebení 55%
 • Odolnost proti adheznímu opotřebení 25%
 • Tažnost/odolnost proti vylamování břitu 20%
 • Houževnatost/odolnost proti hrubému praskání 10%
 • Tvrdost (HRC) max 62%
Chemické složení
Uhlík 1.1 Křemík .5 Mangan .4
Chrom 4.5 Molybden 3.2
Kontaktujte nás pro získání dalších informací
Share it