Uddeholm Nimax

FREMRAGENDE SEJHED, BEARBEJDELIGHED OG SVEJSBARHED

Uddeholm Nimax er et sejhærdet værktøjsstål med en leveringshårdhed på 360-400 HB. Fremragende sejhed, bearbejdelighed og svejsbarhed. Gode polerings- og graveringsegenskaber.
 • Den fremragende bearbejdelighed reducerer fremstillingsomkostningerne
 • Let at svejse, hverken forvarmning eller efterbehandling er nødvendig
 • God modstandsevne mod indtrykninger og kun minimal risiko for uventede fejl pga. den høje hårdhed i kombination med en høj sejhed
 • Sikker støbning og lang levetid.
 • Fremragende bearbejdelighed
 • Meget gode svejseegenskaber
 • Gode polerings- og ætsningsegenskaber
 • Meget god modstandsdygtighed mod indtrykninger
 • Høj sejhed
 • Ensartede egenskaber i store dimensioner

Uddeholm Nimax

 • Korrosionsbestandighed 20%
 • Slidstyrke 40%
 • Polerbarhed 70%
 • Sejhed 100%
Kemisk sammensætning
Kulstof 0.10 Silicium 0.30 Mangan 2.50
Krom 3.00 Molybdæn 0.30 Nikkel 1.00
Kontakt os for yderligere oplysninger


Share it