Uddeholm Mirrax ESR

EN UNIK KOMBINATION AF SEJHED, KORROSIONSBESTANDIGHED OG GENNEMHÆRDNINGSEVNE

Uddeholm Mirrax ESR er et hærdbart, korrosionsbestandigt stål med en meget god polerbarhed. Primært beregnet til mellemstore og store tværsnit. Det har en unik kombination af egenskaber som sejhed, korrosionsbestandighed og gennemhærdningsevne.
 • Lave omkostninger til værktøjsvedligehold:
  • Overfladen i formhulrummene bevarer deres oprindelige finish selv gennem meget lange driftsperioder.
  • Støbeforme, der opbevares eller anvendes under fugtige forhold, kræver mindre beskyttelse.
 • Lave produktionsomkostninger:
  • Kølekanaler påvirkes mindre af korrosion
  • Varmeoverførselsegenskaberne, og dermed køleevnen, er konstante i hele værktøjets levetid, hvilket sikrer ensartede cyklustider.
 • Sikker brug af værktøjet pga. god sejhed også ved store dimensioner
 • God korrosionsbestandighed
 • Fremragende gennemhærdningsevne
 • Fremragende duktilitet og sejhed
 • God slidstyrke
 • Fremragende polerbarhed

Uddeholm Mirrax ESR

 • Korrosionsbestandighed 90%
 • Slidstyrke 70%
 • Polerbarhed 90%
 • Sejhed 60%
Kemisk sammensætning
Kulstof 0.25 Silicium 0.35 Mangan 0.55
Krom 13.30 Molybdæn 0.35 Nikkel 1.35
Vanadium 0.35 Nitrogen +N
Kontakt os for yderligere oplysninger


Share it