İklime zararsız haftası

Sürdürülebilirlik Uddeholm’da uzun zamandır önemli bir unsurdur. Müşterilerimiz, meslektaşlarımız ve çevremizle birlikte gelişmemizi sağlayan dünya lideri bir üretim standardı için çalışıyoruz. Araştırma ve geliştirmeyle geçen yıllar, sürdürülebilir takım çeliği üretiminde bizi ön plana yerleştirdi. Birçok zorluğa rağmen artık bir sonraki adımın vakti geldi. Aralık 2021’in ortalarında, imkânsızın mümkün olduğunu göstermek için bir haftalık bir iklime zararsız takım çeliği üretimi denemesi gerçekleştirdik. Yarın değil bugün.

%100 iklime zararsız takım çeliğini nasıl elde edebiliriz?

Ad?m 1 – Sürdürülebilir bir temel

Sürdürülebilirlik bizim için yeni bir kavram de?il. 1990’dan beri CO2 emisyonlar?m?z? %46 oran?nda azaltt?k. Bugün sadece %100 fosilsiz enerji kaynaklar? kullan?yoruz ve ürünlerimiz %85-90 oran?nda geri dönü?türülmü? malzemelerden imal ediliyor.

Ad?m 2 – Gerçek de?i?iklikler yap?n

?klime Zarars?z haftas? boyunca LNG (S?v? Do?al Gaz) yerine fosil içermeyen LBG (S?v? Biyo Gaz) kulland?k. Ayr?ca ?irket içi ta??mac?l???n tamam?nda fosilsiz elektri?e veya %100 HVO100 yak?ta geçtik. Bu önlemler fosil CO2 emisyonlar?m?zda %90’a varan önemli dü?ü?ler sa?lad?.

Ad?m 3 – ?klim telafisi

Kalan %10, hurda metal ve grafit elektrotlardaki karbondan olu?maktad?r. Günümüzde bunun fosil içermeyen bir ikamesi bulunmamaktad?r. Bu %10’u, BM sürdürülebilirlik hedefleri do?rultusunda Alt?n Standart sertifikalar? ile telafi ettik.

Sürdürülebilir takım çeliği hakkında daha fazlasını öğrenmek ister misiniz?

 

Sürdürülebilirlik raporumuzu okuyun

Please use a browser that is not outdated.

You are using an outdated web browser.

Errors may occur when using the website.