Uddeholm Nimax

  UTMÄRKT SEGHET, SKÄRBARHET OCH SVETSBARHET

  Uddeholm Nimax är ett lågkolhaltigt plastformstål med en leveranshårdhet på 360-400 HB. Stålet har utmärkt seghet, bearbetbarhet och svetsbarhet samt goda polerings- och mönstringsegenskaper.
  • Den utmärkta skärbarheten och goda svetsbarheten minskar tiden för att tillverka ett verktyg och gör underhållsarbetet enklare
  • Den höga hårdheten i kombination med hög seghet resulterar i ett verktyg med bra motstånd mot intryckningar och en minimal risk för oväntade haverier
  • Säkrare verktyg och längre verktygslivslängd
  • Utmärkt skärbarhet
  • Mycket goda svetsegenskaper
  • Bra poler- och mönstringsegenskaper
  • Högt motstånd mot intryckningar
  • God seghet
  • Jämna egenskaper genom grova dimensioner

  Uddeholm Nimax

  • 20%
  • 40%
  • 70%
  • 100%
  Kemisk sammansättning
  Kol 0.10 Kisel 0.30 Mangan 2.50
  Krom 3.00 Molybden 0.30 Nickel 1.00
  Kontakta oss för mer information
  Share it