Uddeholm Shaping the world

  Stor investering i sågcenter

  Bättre service för kunderna, kortare ledtider och ökad flexibilitet. Ett nytt helautomatiserat sågcenter för 32 MSEK är Uddeholms största separata investering för lager och distribution under modern tid.

  Vårt (Uddeholms) mål är att vara världsledande i varje del i kedjan, säger vice vd och logistikchef Stefan Sjögren. Våra kunders behov styr oss, vilket innebär att vi alltid strävar efter att bli bättre än vad som anses vara standard i branschen.

  Det helautomatiserade sågcentret byggs vid Uddeholms lager i Hagfors. Det får två nya sågar med ett automatiskt sorteringssystem för order upp till 430 mm. Systemet får 517 olika lagerfack.

  Med den här stora investeringen kan vi förbättra vår servicegrad och effektivitet vid vårt lager, fortsätter Sjögren. Våra kunder kommer att dra fördel av kortare ledtider och mer effektiva leveranser och får möjlighet till snävare toleranser.

  uddeholm-sawcenter
  Please use a browser that is not outdated.

  You are using an outdated web browser.

  Errors may occur when using the website.