Uddeholm Rigor pre spracovanie plastov

VŠESTRANNÁ OCEĽ PRE STREDNODOBÉ APLIKÁCIE OBRÁBANIA ZA STUDENA

Uddeholm Rigor je stredne legovaná oceľ s dobrou odolnosťou voči abrazívnemu aj adhezívnemu opotrebovaniu, ako aj s dobrou odolnosťou voči praskaniu. Táto kombinácia vlastností robí z ocele Uddeholm Rigor všestrannú oceľ pre strednodobé aplikácie obrábania za studena. V krajinách východnej/juhovýchodnej Ázie, kde dodávky zabezpečuje organizácia Assab, sa oceľ Uddeholm Rigor predáva pod názvom XW-10.

 • Krátka doba prípravy nástrojov
 • Bezpečná a konzistentná výroba
 • Dobrá ekonomika výroby nástrojov pre krátkodobé až strednodobé aplikácie

Výhody

 • Uddeholm Rigor je nástrojová oceľ, ktorá ponúka dobrú ekonomiku výroby nástrojov pre krátkodobé až strednodobé aplikácie, kde cena výroby nástroja tvorí podstatnú časť celkových nákladov na výrobu požadovaného počtu dielov
 • Uddeholm Rigor je stredne legovaná nástrojová oceľ vhodná na pracovné postupy vykonávané za studena s veľmi dobrou rovnováhou medzi výkonnostnými vlastnosťami a vlastnosťami požadovanými pri výrobe nástrojov
 • Uddeholm Rigor má dobrú zakaliteľnosť a dá sa teda používať na výrobu väčších nástrojov určených na krátkodobé až strednodobé používanie
 • Stredná odolnosť voči opotrebovaniu (profil zmiešaného opotrebovania)
 • Vysoká tvrdosť a pevnosť v tlaku
 • Dobrá zakaliteľnosť
 • Dobrá opracovateľnosť a možnosti brúsenia
 • Dobrá odolnosť voči štiepaniu a praskaniu

Uddeholm Rigor pre spracovanie plastov

 • Odolnosť voči korózii 20%
 • Odolnosť voči opotrebovaniu 90%
 • Leštiteľnosť 50%
 • Húževnatosť 30%
Configure & Buy
Chemical composition
C 1,00 Si 0,30 Mn 0,60
Cr 5,30 Mo 1,10 V 0,20
Pre ďalšie informácie nás kontaktujte
Please use a browser that is not outdated.

You are using an outdated web browser.

Errors may occur when using the website.