Uddeholm Dievar

  STANOVENIE NOVÝCH GLOBÁLNYCH ŠTANDARDOV

  Uddeholm Dievar je prémiovým výrobcom ocele na náročné využitia pri vysokotlakovom zlievaní. Vďaka novým vylepšeniam procesu a vývoja možnosti používania vo veľkých objemoch sú kvalita a tvrdosť výrobkov z Uddeholm Dievar lepšie než kedykoľvek predtým. Ide o priemyselný štandard vysokokvalitnej ocele pre najdlhšiu životnosť nástroja a najnižšie riziko vzniku trhlín vďaka svojej vynikajúcej tvrdosti a tvárnosti. Okrem odlievania sa osvedčila aj ako skvelá nástrojová oceľ pri inom využití, akým je kovanie, pretláčanie a lisovanie za tepla.

  • Uddeholm Dievar disponuje v porovnaní s AISI H13 a AISI H11 vynikajúcimi vlastnosťami kontroly a tepelnými charakteristikami.
  • Ideálne sa hodí pre veľké konštrukčné nástroje
  • Prášok pre LPBF a LMD
  • Mimoriadna húževnatosť a ťažnosť vo všetkých smeroch
  • Dobrá odolnosť voči popúšťaniu
  • Dobrá pevnosť pri vysokých teplotách
  • Mimoriadna zakaliteľnosť
  • Dobrá rozmerová stabilita pri procesoch tepelného zušľachťovania a povlakovania

  Uddeholm Dievar

  • Odolnosť voči opotrebovaniu za tepla 45%
  • Odolnosť voči plastickej deformáci 80%
  • Odolnosť voči tepelnej únave 75%
  • Odolnosť voči napäťovým trhlinám 85%

  Referenčná akosť pre prácu za tepla (1.2344)

  • Odolnosť voči opotrebovaniu za tepla 40%
  • Odolnosť voči plastickej deformácii 40%
  • Odolnosť voči tepelnej únave 40%
  • Odolnosť voči napäťovým trhlinám 35%
  Chemical composition
  Uhlík 0,35 Kremík 0,20 Mangán 0,50
  Chróm 5,00 Molybdén 2,30 Vanád 0,60
  Contact us for further information
  Please use a browser that is not outdated.

  You are using an outdated web browser.

  Errors may occur when using the website.