Uddeholm Chipper

  MIMORIADNA KOMBINÁCIA HÚŽEVNATOSTI A ODOLNOSTI VOČI OPOTREBOVANIU

  Uddeholm Chipper je univerzálna, vysoko legovaná nástrojová oceľ, ktorú charakterizuje mimoriadna kombinácia húževnatosti a odolnosti voči opotrebovaniu, ktorá sa vyžaduje pre sekacie nože a príprave veľmi odolných polovýrobkov a tvarovaní.

  • Krátka doba prípravy nástrojov
  • Správna kombinácia húževnatosti a odolnosti voči opotrebovaniu pre prípravu veľmi odolných polovýrobkov a tvarovanie
  • Dobrá rozmerová stabilita pri tepelnom zušľachťovaní
  • Dobrá opracovateľnosť a možnosti brúsenia
  • Mimoriadna kombinácia húževnatosti a odolnosti voči opotrebovaniu
  • Normálna tvrdosť v rozsahu 52 – 58 HRC

  Uddeholm Chipper

  • Abrazívna odolnosť 35%
  • Adhézna odolnosť 40%
  • Ťažnosť/odolnosť voči vyštiepeniu strižných hrán 45%
  • Húževnatosť/odolnosť voči napäťovým trhlinám 50%

  Referenčná akosť pre prácu za studena (1.2379)

  • Odolnosť voči abrazívnemu opotrebovaniu 55%
  • Odolnosť voči adhezívnemu opotrebovaniu 25%
  • Ťažnosť/odolnosť voči vyštiepeniu strižných hrán 20%
  • Húževnatosť/odolnosť voči napäťovým trhlinám 10%
  Chemical composition
  Uhlík 0,50 Kremík 1,00 Mangán 0,50
  Chróm 8,00 Molybdén 1,50 Vanád 0,50
  Contact us for further information
  Please use a browser that is not outdated.

  You are using an outdated web browser.

  Errors may occur when using the website.