Uddeholm Vancron SuperClean

  WYTRZYMAŁOŚĆ W RUCHU

  Uddeholm Vancron SuperClean to materiał przeznaczony do stosowania w wymagających środowiskach produkcyjnych, gdzie powlekanie jest niemożliwe lub niewystarczające. Elementami problematycznymi mogą być: wąskie zakresy tolerancji, skomplikowana konstrukcja, potrzeba szybkiego serwisowania lub czasy dostawy. To nowe rozwiązanie zapobiegające zacieraniu się zapewnia niezawodne zabezpieczenie wrażliwych elementów narzędzia i wydłuża czas eksploatacji całego oprzyrządowania.
  • Dłuższy czas eksploatacji narzędzia
  • Przewidywalność produkcji
  • Jednolita jakość
  • Wyższa wydajność
  • Krótszy czas wprowadzenia na rynek
  • Wyjątkowo dobra odporność na korozję cierną i zużycie adhezyjne
  • Unikatowe właściwości związane z niskim współczynnikiem tarcia
  • Bardzo wysoka odporność na zużycie ścierne
  • Wysoka twardość i wytrzymałość na ściskanie
  • Jednolita stabilność krawędziowa
  • Łatwa obróbka skrawaniem i polerowanie
  • Niezawodna stabilność wymiarowa

  Uddeholm Vancron SuperClean

  • 70%
  • 100%
  • 50%
  • 30%

  Gatunek referencyjny do pracy na zimno (D2)

  • Odporność na zużycie ścierne 55%
  • Odporność na zużycie adhezyjne 25%
  • Ciągliwość / odporność na wyszczerbienia krawędzi 20%
  • Udarność / odporność na pękanie 10%
  Chemical composition
  Węgiel 1.30 Crom 4.50 Molibden 1.80
  Wanad 10.00 Azot 1.80
  Contact us for further information
  Share it