Bærekraft

    Stål er et av de viktigste og vanligste byggematerialene i verden i dag. Det brukes overalt og i så å si alle industrigrener. Stål er enten en del av sluttproduktet, eller det brukes i verktøyene produktet lages med. Det er rett og slett vanskelig å tenke seg en verden uten stål.

    Vi jobber for å skape et bærekraftig samfunn som et ledd i vår forretningsvirksomhet. Vi er overbevist om at tekniske nyvinninger kommer til å spille en viktig rolle i håndteringen av mange av de globale miljøutfordringene som ligger foran oss. Vår erfaring, kunnskap og våre verdier blir viktige i utviklingen fremover. Den store utfordringen for oss i Uddeholm er å passe på at selskapets lønnsomhet er resultatet av en langsiktig balanse mellom sosiale, miljømessige og økonomiske interesser.

    Vi ønsker å utgjøre en forskjell. Vårt nettverk av eksperter over hele verden samarbeider kontinuerlig for å skape løsninger som er bærekraftige, trygge og varige – både for oss selv og for kundene våre. Kundene våre får med andre ord mye mer fra oss enn bare stål. De får også et løfte om at vi alltid skal produsere et stål som er mest mulig miljøvennlig. For å oppnå dette må vi jobbe i en kontinuerlig prosess og fornye løftet hver eneste dag.

    Contact us for further information