Uddeholm Balder

UTMÄRKT BEARBETBARHET OCH GOD HÄRDBARHET

Uddeholm Balder är ett stål med utmärkt bearbetbarhet, god härdbarhet, utmattningshållfasthet och varmnötningsmotstånd.
Stålet levereras seghärdat till 42-45 HRC.
  • Utmärkt bearbetbarhet i härdat utförande
  • Mycket god bearbetbarhet för borrning och gängskärning av små hål i härdat tillstånd
  • Mycket god varmhållfasthet
  • Utomordentlig anlöpningsbeständighet
  • Utmärkt bearbetbarhet
  • God seghet och duktilitet
  • Utmärkta utmattningsegenskaper
Riktanalys
Kol .3 Kisel .3 Mangan 1.2
Krom 2.3 Molybden .8 Nickel 4
Vanadin .8
Kontakta oss för mer information


Share it