voestalpine High Performance Metals Sweden AB

Uddeholm Balder

UTMÄRKT BEARBETBARHET OCH GOD HÄRDBARHET

Uddeholm Balder är ett stål med utmärkt bearbetbarhet, god härdbarhet, utmattningshållfasthet och varmnötningsmotstånd.
Stålet levereras seghärdat till 42-45 HRC.
  • Utmärkt bearbetbarhet i härdat utförande
  • Mycket god bearbetbarhet för borrning och gängskärning av små hål i härdat tillstånd
  • Mycket god varmhållfasthet
  • Utomordentlig anlöpningsbeständighet
  • Utmärkt bearbetbarhet
  • God seghet och duktilitet
  • Utmärkta utmattningsegenskaper
Riktanalys
Kol .3 Kisel .3 Mangan 1.2
Krom 2.3 Molybden .8 Nickel 4
Vanadin .8
Kontakta oss för mer information


Share it