Kallarbete

Kallarbetsapplikationer kräver robusta verktygsstål för att klara vanligt förekommande skademekanismer som nötning, urflisning och sprickbildning. Precis som för andra verktygsstålsapplikationer kan optimal verktygsekonomi – den lägsta kostnaden per producerad del – endast uppnås om rätt verktygsstål väljs. 

Prestandan hos ett verktygsstål bedöms ofta genom att undersöka kvaliteten hos de producerade detaljerna. Även om det är sant att verktygsstål av högre kvalitet leder till bättre resultat, är det också klokt att överväga andra aspekter inom verktygstillverkning, som bearbetbarhet och ytbehandling.

Uddeholm erbjuder ett urval av kallarbetsstål speciellt framtagna för att motverka de skademekanismer som eventuellt kan uppstå i krävande applikationer, som kallformning, stansning och prägling. Ju renare stål, desto bättre resultat. Uddeholms ESR och PM-stål är bland de renaste på marknaden och ger oöverträffat resultat när det gäller verktygsprestanda, verktygslivslängd och förutsägbarhet.

Samlingsbroschyr Uddeholms stål för kallarbete

Uddeholm Arne

35%

Motstånd mot abrasiv nötning

45%

Motstånd mot adhesiv nötning

40%

Duktilitet/motstånd mot utflisning

50%

Seghet/motstånd mot totalhaveri

Uddeholm Caldie

40%

Motstånd mot abrasiv nötning

70%

Motstånd mot adhesiv nötning

70%

Duktilitet/motstånd mot utflisning

60%

Seghet/motstånd mot totalhaveri

Uddeholm Calmax

33%

Motstånd mot abrasiv nötning

65%

Motstånd mot adhesiv nötning

75%

Duktilitet/motstånd mot utflisning

55%

Seghet/motstånd mot totalhaveri

Uddeholm Carmo

20%

Motstånd mot abrasiv nötning

30%

Motstånd mot adhesiv nötning

85%

Duktilitet/motstånd mot utflisning

80%

Seghet/motstånd mot totalhaveri

Uddeholm Chipper

35%

Motstånd mot abrasiv nötning

40%

Motstånd mot adhesiv nötning

45%

Duktilitet/motstånd mot utflisning

50%

Seghet/motstånd mot totalhaveri

Uddeholm Fermo

20%

Motstånd mot abrasiv nötning

20%

Motstånd mot adhesiv nötning

50%

Duktilitet/motstånd mot utflisning

50%

Seghet/motstånd mot totalhaveri

Uddeholm Rigor

35%

Motstånd mot abrasiv nötning

35%

Motstånd mot adhesiv nötning

40%

Duktilitet/motstånd mot utflisning

45%

Seghet/motstånd mot totalhaveri

Uddeholm Sleipner

55%

Motstånd mot abrasiv nötning

65%

Motstånd mot adhesiv nötning

30%

Duktilitet/motstånd mot utflisning

45%

Seghet/motstånd mot totalhaveri

Uddeholm Sverker 21

55%

Motstånd mot abrasiv nötning

25%

Motstånd mot adhesiv nötning

20%

Duktilitet/motstånd mot utflisning

40%

Seghet/motstånd mot totalhaveri

Uddeholm Sverker 3

75%

Motstånd mot abrasiv nötning

15%

Motstånd mot adhesiv nötning

15%

Duktilitet/motstånd mot utflisning

20%

Seghet/motstånd mot totalhaveri

Uddeholm Unimax

30%

Motstånd mot abrasiv nötning

65%

Motstånd mot adhesiv nötning

100%

Duktilitet/motstånd mot utflisning

60%

Seghet/motstånd mot totalhaveri

Uddeholm Vanadis 10 SuperClean

100%

Motstånd mot abrasiv nötning

75%

Motstånd mot adhesiv nötning

25%

Duktilitet/motstånd mot utflisning

20%

Seghet/motstånd mot totalhaveri

65%

Hårdhet (HRC) max

Uddeholm Vanadis 23 SuperClean

70%

Motstånd mot abrasiv nötning

65%

Motstånd mot adhesiv nötning

50%

Duktilitet/motstånd mot utflisning

35%

Seghet/motstånd mot totalhaveri

Uddeholm Vanadis 30 SuperClean

80%

Motstånd mot abrasiv nötning

60%

Motstånd mot adhesiv nötning

40%

Duktilitet/motstånd mot utflisning

30%

Seghet/motstånd mot totalhaveri

Uddeholm Vanadis 4 Extra SuperClean

70%

Motstånd mot abrasiv nötning

100%

Motstånd mot adhesiv nötning

100%

Duktilitet/motstånd mot utflisning

35%

Seghet/motstånd mot totalhaveri

Uddeholm Vanadis 60 SuperClean

85%

Motstånd mot abrasiv nötning

60%

Motstånd mot adhesiv nötning

30%

Duktilitet/motstånd mot utflisning

20%

Seghet/motstånd mot totalhaveri

Uddeholm Vanadis 8 SuperClean

100%

Motstånd mot abrasiv nötning

100%

Motstånd mot adhesiv nötning

65%

Duktilitet/motstånd mot utflisning

25%

Seghet/motstånd mot totalhaveri

Uddeholm Vancron SuperClean

65%

Motstånd mot abrasiv nötning

100%

Motstånd mot adhesiv nötning

50%

Duktilitet/motstånd mot utflisning

33%

Seghet/motstånd mot totalhaveri

Uddeholm Viking

Kontakta oss för mer information


Share it