Additiv tillverkning

3D-printing på en ny nivå

Additiv tillverkning är ett flexibelt sätt att producera delar med optimerad design och unika egenskaper. Tekniken är särskilt lämpad för verktygstillverkning, ett användningsområde med små serier, högt ställda krav på material och en ständig efterfrågan på korta ledtider.

Många av de stålpulver för additiv tillverkning som finns på marknaden idag är framtagna för att passa produktionsprocessen och motsvara printrarnas krav. Inom Uddeholm fokuserar vi inte enbart på att tillverka verktygsstål speciellt anpassat för AM-teknologin. Vår ledstjärna är kundens behov och material med en egenskapsprofil specifikt för verktygsapplikationer.

Uddeholm AM Corrax

Utvecklat av experter – anpassat för verktygstillverkning

För att ge 3D-printade applikationer rätt mekaniska egenskaper är det avgörande att både kunna kontrollera och förstå pulvrets sammansättning. Pulvrets homogenitet, sfäriskhet och storlek har stor betydelse för slutresultatet. Med vår kunskap om stål och tillverkningsteknik som grund utvecklar vi material som bygger bättre affärer. Från riktanalys till kornstorlek och flödet i printern – vi tar alltid fasta på de faktorer som höjer kvaliteten och skapar mervärde för slutanvändaren.

Välkommen att läsa mer i vår tidning Supreme om den satsning vi gör på framtidens teknik och om Uddeholm AM Corrax, det första stålpulvret för additiv tillverkning med en specifik tillämpning i åtanke. Det har tagits fram för att maximera verktygets livslängd, höja produktionsnivåerna och minska kostnaderna för service och underhåll.

Teknisk information Uddeholm AM Corrax

Om additiv tillverkning av verktygsapplikationer

Klicka på bilderna nedan för att läsa mer om Uddeholm AM Corrax och vår satsning på additiv tillverkning

Kontakta oss för mer informationShare it
Avbryt

Byt företag

Du är inloggad som:

Du behöver logga ut och logga in med andra uppgifter för att byta företag.

Avbryt Logga in med ett annat företag

Din förfrågan bearbetas, vänligen vänta.