Uddeholm Vidar 1 ESR

  GOD SEGHET I KOMBINATION MED MYCKET GOD POLERBARHET

  Uddeholm Vidar 1 ESR är ett krom-molybden-vanadin-legerat verktygsstål.
  • God seghet i kombination med mycket god polerbarhet och textureringsegenskaper gör det till ett lämpligt stål för plastformningsapplikationer.
  • God hållfasthet vid förhöjda temperaturer
  • God seghet och duktilitet
  • God bearbetbarhet och polerbarhet
  • Goda genomhärdningsegenskaper
  • God storleksstabilitet under härdning

  Uddeholm Vidar 1 ESR

  • 30%
  • 60%
  • 80%
  • 80%
  Kemisk sammansättning
  Kol 0.38 Kisel 1.00 Mangan 0.40
  Krom 5.00 Molybden 1.30 Vanadin 0.40
  Kontakta oss för mer information
  Share it