Uddeholm Unimax

  UTMÄRKT NÖTNINGSMOTSTÅND ÄVEN VID LÄNGRE TIDER I FÖRHÖJDA TEMPERATURER

  Uddeholm Unimax är ett universalstål med egenskaper som lämpar sig för många olika applikationsområden. Inom varmarbete är applikationer som kräver hög hårdhet och seghet lämpliga användningsområden. Uddeholm Unimax är det ultimata stålvalet för precisionssmide och presshärdning.

  • Längre verktygslivslängd och en jämnare produktion med färre stopp för underhåll tack vare hög duktilitet
  • Den höga hårdheten och segheten tillsammans med god dimensionsstabilitet gör Uddeholm Unimax särskilt lämpligt som substratstål för ytbeläggning vid behov
  • Den mycket goda härdbarheten och stålets unika egenskapsprofil gör den särskilt lämplig för större gjutformar. Uddeholm Unimax levereras därför i större dimensioner
  • Utmärkt seghet och duktilitet i alla riktningar
  • God nötningsbeständighet
  • God dimensionsstabilitet vid värmebehandling och under drift
  • Utmärkta genomhärdningsegenskaper
  • God anlöpningsbeständighet
  • God varmhållfasthet
  • God beständighet mot termisk utmattning
  • Utmärkt polerbarhet

  Uddeholm Unimax

  • Motstånd mot varmnötning 60%
  • Motstånd mot plastisk deformation 60%
  • Motstånd mot värmesprickor 70%
  • Motstånd mot tidig sprickbildning 40%

  Referensmaterial varmarbete (SS 2242)

  • Motstånd mot varmnötning 40%
  • Motstånd mot plastisk deformation 40%
  • Motstånd mot värmesprickor 40%
  • Motstånd mot tidig sprickbildning 35%
  Chemical composition
  Kol 0.50 Kisel 0.20 Mangan 0.50
  Krom 5.00 Molybden 2.30 Vanadin 0.50
  Contact us for further information
  Please use a browser that is not outdated.

  You are using an outdated web browser.

  Errors may occur when using the website.