Uddeholm Nimax ESR

  NÄR YTFINHETEN AVGÖR

  Uddeholm Nimax ESR är en ESR-version av Uddeholm Nimax. Den omsmälta versionen har samma goda egenskaper som den konventionellt tillverkade, t ex i fråga om seghet och svetsbarhet. Det extra steget i produktionsprocessen har förbättrat renhet och homogenitet till en högre nivå. Uddeholm Nimax ESR är speciellt utvecklad för medelstora och stora plastformningsverktyg med höga krav på poler- och mönstringsegenskaper.
  • Den utmärkta skärbarheten och goda svetsbarheten minskar tiden för att tillverka ett verktyg och gör underhållsarbetet enklare
  • Den höga hårdheten i kombination med hög seghet resulterar i ett verktyg med bra motstånd mot intryckningar och en minimal risk för oväntade haverier
  • Säkrare verktyg och längre verktygslivslängd
  • Utmärkta poler- och mönstringsegenskaper
  • Utmärkt skärbarhet
  • Mycket goda svetsegenskaper
  • Högt motstånd mot intryckningar
  • Jämna egenskaper genom grova dimensioner

  Uddeholm Nimax ESR

  • 20%
  • 40%
  • 90%
  • 100%
  Kemisk sammansättning
  Kol 0.10 Kisel 0.30 Mangan 2.50
  Krom 3.00 Molybden 0.30 Nickel 1.00
  Kontakta oss för mer information
  Share it