Uddeholm Impax Supreme

  MYCKET GODA POLERINGS- OCH FOTOETSNINGSEGENSKAPER

  Uddeholm Impax Supreme är ett seghärdat gjutstål med mycket goda polerings- och fotoetsningsegenskaper. Det är lämpligt för ett stort urval av formsprutformar, blåsformar och strängsprutformar för plaster. Impax Supreme levereras vid 290-330 HB. I ost- och sydostasiatiska länder som betjänas av Assab säljs Uddeholm Impax Supreme som AS 718 Supreme.

  • Seghärdning ger följande fördelar:
   • Inga härdningsrisker
   • Inga kostnader för härdning
   • Tidsbesparing, t.ex. ingen väntan på värmebehandling
   • Lägre verktygskostnad (t.ex. ingen formförändring)
   • Ändringar är lätta att göra
  • Kan nitreras för att öka slitstyrkan i ytskiktet eller flamhärdas lokalt för att minska risken för ytskador
  • Goda polerings- och fotoetsningsegenskaper
  • God bearbetbarhet
  • Hög renhet och god homogenitet
  • Jämn hårdhet

  Uddeholm Impax Supreme

  • Bearbetbarhet 50%
  • Nötningsbeständighet 30%
  • 60%
  • Seghet 90%
  Kemisk sammansättning
  Kol 0,37 Kisel 0,30 Mangan 1,40
  Krom 2,00 Molybden 0,20 Nickel 1,00
  Kontakta oss för mer information