Uddeholm Impax Supreme

MYCKET GODA POLERINGS- OCH FOTOETSNINGSEGENSKAPER

Uddeholm Impax Supreme är ett seghärdat formstål med mycket goda polerings- och fotoetsningsegenskaper. Stålet har ett brett användningsområde, t ex inom formsprutning, för formsprutningsverktyg och strängsprutningsmatriser. Leveranshårdhet 290-330 HB.

 • Används i leveranstillståndet
 • Inga kostnader för härdning
 • Tidsbesparing: ingen väntan på värmebehandling
 • Lägre verktygskostnad (ingen formförändring)
 • Ändringar är lätta att göra
 • Kan nitreras för att öka slitstyrkan i ytskiktet eller flamhärdas lokalt för att minska risken för ytskador
 • Utomordentliga polerings- och fotoetsningsegenskaper
 • God bearbetbarhet
 • Hög renhet och god homogenitet
 • Jämn hårdhet i alla dimensioner
 • Hållbart verktygsstål: 96,44% återvunnet material

Uddeholm Impax Supreme

 • Korrosionsbeständighet 20%
 • Nötningsbeständighet 30%
 • Seghet 90%
 • Polerbarhet 60%
Configure & Buy
Kemisk sammansättning
C 0,37 Si 0,30 Mn 1,40
Cr 2,00 Mo 0,20 Ni 1,00
Kontakta oss för mer information
Please use a browser that is not outdated.

You are using an outdated web browser.

Errors may occur when using the website.