Uddeholm Impax Supreme

  MYCKET GODA POLERINGS- OCH FOTOETSNINGSEGENSKAPER

  Uddeholm Impax Supreme är ett seghärdat formstål med mycket goda polerings- och fotoetsningsegenskaper. Stålet har ett brett användningsområde, t ex inom formsprutning, för formsprutningsverktyg och strängsprutningsmatriser. Leveranshårdhet 290-330 HB.

  • Används i leveranstillståndet
  • Inga kostnader för härdning
  • Tidsbesparing: ingen väntan på värmebehandling
  • Lägre verktygskostnad (ingen formförändring)
  • Ändringar är lätta att göra
  • Kan nitreras för att öka slitstyrkan i ytskiktet eller flamhärdas lokalt för att minska risken för ytskador
  • Utomordentliga polerings- och fotoetsningsegenskaper
  • God bearbetbarhet
  • Hög renhet och god homogenitet
  • Jämn hårdhet i alla dimensioner

  Uddeholm Impax Supreme

  • Korrosionsbeständighet 20%
  • Nötningsbeständighet 30%
  • Polerbarhet 60%
  • Seghet 90%
  Kemisk sammansättning
  Kol 0,37 Kisel 0,30 Mangan 1,40
  Krom 2,00 Molybden 0,20 Nickel 1,00
  Kontakta oss för mer information
  Please use a browser that is not outdated.

  You are using an outdated web browser.

  Errors may occur when using the website.