Uddeholm Caldie

  Uddeholm Caldie är ett mellanlegerat verktygsstål lämpligt för högt specialiserade områden inom varmarbetsapplikationer tack vare en hög hårdhet som ger de goda varmnötnings- och erosionsegenskaper som krävs inom vissa applikationsområden. Egenskapsprofilen gör Uddeholm Caldie till ett relativt robust verktygsstål med hög hårdhet för specialapplikationer inom smidning och varmstämpling.

  • Uddeholm Caldie kan enkelt ytbehandlas för förbättrad nötningsbeständighet
  • Mycket god dimensionsstabilitet
  • Minskat underhåll och lägre driftstoppskostnader i kombination med ökad produktivitet tack vare lägre sannolikhet för förtida haverier.
  • Minskat underhåll och lägre driftstoppskostnader i kombination med ökad produktivitet tack vare förenklade underhållsprocesser
  • God svetsbarhet och svetselektroder tillgängliga med samma kemiska sammansättning som Uddeholm Caldie
  • Relativt hög seghet och formbarhet för ett högt hårdhetsvärde
  • God varmnötnings- och erosionsbeständighet
  • Väl lämpat för alla typer av ytbehandlingar
  • Mycket god polerbarhet, hög ytkvalitet kan uppnås
  • Goda genomhärdningsegenskaper
  • God dimensionsstabilitet vid värmebehandling och under drift
  • God svetsbarhet
  Kemisk sammansättning
  Kol 0,70 Kisel 0,20 Mangan 0,50
  Krom 5,00 Molybden 2,30 Vanadin 0,50
  Kontakta oss för mer information
  Please use a browser that is not outdated.

  You are using an outdated web browser.

  Errors may occur when using the website.