Livsmedelsproduktion

    Säker och effektiv produktion med minimal stilleståndstid är avgörande för den internationella livsmedelsindustrin. Det är krav som Uddeholms unika produktutbud kan uppfylla.

    Livsmedelstillverkningsföretag, som tidigare tvingats välja mellan slitstyrka och korrosionsbeständighet, behöver inte längre nöja sig med bara en av dessa egenskaper. Med produkterna i Uddeholm Stainless Concept finns en lösning för de mest krävande arbetsmaterialen. Dessa stålkvaliteter är alla certifierade av Normpack för kraven i livsmedelsindustrin enligt EU-lag (1935/2004). De uppfyller alla kraven på material som kommer i kontakt med mat. Exempel på relevanta komponenter är olika typer av knivar, rullar, skruvar, skruvsegment och fat för strängsprutning av mat, hålplattor för malning av kött samt pelletsformar för tillverkning av djurfoder.

    uddeholm_foodprocessig_foodindustry
    Kontakta oss för mer information