Inaktiva verktygselement

För element som inte är direkt involverade i formningen eller trimningen, t.ex. stanshållare, matrishållare, stödplattor och fixturer.

I dessa tillämpningar är kraven inte lika höga som för de aktiva delarna, men stålet bör ha en kombination av god bearbetbarhet och tillräcklig styrka för att stödja de aktiva delarna i verktyget. Verktygsstål som är avsedda för inaktiva verktygsdelar kan i vissa fall också användas för aktiva verktygsdelar när kraven är låga, t.ex. för enkla böjverktyg i korta produktionsserier.

ALLT VERKTYGSSTÅL FÖR INAKTIVA VERKTYGSELEMENT

Kontakta oss för mer information
Please use a browser that is not outdated.

You are using an outdated web browser.

Errors may occur when using the website.