Uddeholm Shaping the world

  Uddeholms sågcenter redo för drift

  Det nya sågcentret som har byggts under sommaren och hösten vid Uddeholms stålbruk i Hagfors är redo för drift i slutet av året. Sågcentret ersätter sex äldre sågar, med låg kapacitet i förhållande till dagens standard, med ett helt nytt helautomatiserat sågcenter och ett lagersystem med 665 olika fack och två nya sågar med automatiserade sorteringssystem för dimensioner upp till 430 mm.

  “För att uppfylla kundernas förväntningar och krav på service och effektivitet måste vi bli snabbare och effektivare. Det är därför Uddeholm har investerat 32 miljoner SEK i byggandet av det nya sågcentret”, säger logistikchef Johnny Sjöström.

  Med investeringen höjer Uddeholm sin servicegrad gentemot kunderna genom kortare ledtider, säkrade leveranser och begränsad tolerans på kapat material. Den ökade servicenivån är exakt vad kunderna vill ha och följer Uddeholms strategi för att vara nummer 1 inom alla områden.

  uddeholm_sawcenter
  Please use a browser that is not outdated.

  You are using an outdated web browser.

  Errors may occur when using the website.