Uddeholm Shaping the world

  Uddeholm Mirrax 40 i Kina

  I Kina har Uddeholm Mirrax 40 vuxit betydligt sedan lanseringen 2012. I år planerar säljgruppen i Kina att sälja 125 ton Uddeholm Mirrax 40. Det verkliga genombrottet kom när Qingdao-kontoret lyckades övertyga den ledande kinesiska tillverkaren av LCD TV att ett rostfritt förhärdat material skulle minska produktionstiden dramatiskt.

  Sedan genombrottet spred sig ryktet i Kina om fördelarna med Uddeholm Mirrax 40 och fler lokala LCD-TV-slutanvändare och gjutformstillverkare använder nu Uddeholm Mirrax 40. Fördelarna som säljteamet i Kina fortsätter att marknadsföra för Uddeholm Mirrax 40 är: dess förhärdade skick (dvs. kostnads- och tidsbesparingar utan värmebehandling), de rostfria egenskaperna (dvs. mindre korrosion, minskade driftstopp på grund av ompolering), dess utmärkta maskinbearbetbarhet och överlägsna polerbarhet.

  LCD-TV-marknaden är dock väldigt konkurrensutsatt och prissänkningar på slutprodukter påverkar i sin tur gjutformstillverkarna och därför har vi sett att sämre slutmaterial har börjat användas. Till följd av ändrad design blir också ramarna mindre viktiga och/eller obefintliga. Trots denna trend försöker säljföretaget hitta nya möjligheter att vidareutveckla denna unika kvalitet och volymerna fortsätter att öka för Uddeholm Mirrax i Kina.

  En orsak till den förväntade tillväxten inom segmentet hushållsapparater är trenden mot mer flamskyddsmedel, vilket kräver ett mer korrosionsresistent material. En annan trend inom hushållsapparater är transparenta delar av högre kvalitet och här har Qingdao-kontoret återigen framgångsrikt marknadsfört Uddeholm Mirrax 40 för grönsakslådor till världens största vitvaruföretag, Haier, eftersom de ständigt strävar efter att uppgradera sitt sortiment.

  Vi har också sett att när det gäller vissa elektronikkomponenter som kräver kortare produktionserier, kan Uddeholm Mirrax 40 erbjuda gjutformsanvändaren/-tillverkaren högre kvalitet.

  uddeholm_mirrax40_haier
  Please use a browser that is not outdated.

  You are using an outdated web browser.

  Errors may occur when using the website.