Uddeholm Shaping the world

    Uddeholm investerar för att fortsätta vara nummer 1

    För att möta framtida efterfrågan och för att fortsätta vara nummer 1 inom högpresterande verktygsstål måste vi fortsätta investera. Här är några områden som vi för närvarande investerar i.

    En ny ESR-enhet, den elfte för oss, ett nytt sågcenter, ett nytt utloppsfilter i stålverket, en ny automatiseringsenhet för tillverkning av pulver i små volymer och utökad värmebehandlingskapacitet.

    Allt detta för att fortsätta vara nummer 1 inom högpresterande verktygsstål.

    uddeholm_is_investing