Uddeholm Shaping the world

  Nytt pulverstål från Uddeholm en bästsäljare redan innan det lanseras

  Den svenska ståldominanten Uddeholm är världsledande tillverkare av specialstål och leder inom utvecklingen av nya pulverstål. En position som kräver manår av noggrann forskning och testning innan innovativa nya stål som Uddeholm Vanadis 8 SuperClean ser dagens ljus.

  – Med banbrytande forskning och utveckling uppfyller vi marknadens behov av verktygsstål med hög slitstyrka, god dimensionsstabilitet och förmåga att bearbeta höghållfasta material. Dessa egenskaper förlänger också intervallen mellan stopp, säger Fredrik Carlsson, produktchef på Uddeholm.

  Uddeholm Vanadis 8 SuperClean har oöverträffade egenskaper med högt motstånd mot abrasiv nötning och flisning och är efterlängtat av kunder över hela världen. Det är ingen tvekan om att den nya pulvermetallurgiska lösningen uppfyller ett behov hos både verktygstillverkare och verktygsanvändare.

  – Marknaden väntar ivrigt på detta stål. Vi har fått överväldigande positiv respons från kunder över hela världen. Genom provning fick de en förhandsvisning och placerade ordrar långt före lanseringen. Vi har redan nått halvvägs i vår årliga försäljningsbudget, säger Pär Emanuelsson, vice vd för marknadsföring och försäljning på Uddeholm.

  Vid utvecklingen har Uddeholm lagt stor vikt vid att göra materialet enkelt att maskinbearbeta för verktygstillverkarna, vilket ger kunderna möjlighet att spara både tid och pengar. Medvetenhet om kostnaden per producerad del tyder på att många kunder börjar använda Uddeholm Vanadis 8 Super Clean för att förbättra produktiviteten och få fördelar gentemot konkurrenterna.

  – Det här är ett verktygsstål för långserietillverkning av sega material som kräver mycket av verktyget, till exempel de allt vanligare höghållfasta materialen inom fordonsindustrin, säger Fredrik Carlsson.

  – Vår nya produkt har tagits mycket väl emot av fordonsindustrin. Antalet komplexa detaljer och delar i höghållfast stål i fordon växer ständigt och det ställer högre krav på verktygen. Uddeholm Vanadis 8 uppfyller tillverkarnas behov, säger Pär Emanuelsson.

  Uddeholms pulverstålfamilj, där Uddeholm Vanadis 8 Super Clean ingår, tillverkas med den senaste generationens pulverstålprocess. Processen har finjusterats genom åren och ger en exceptionell kvalitetsnivå som andra aktörer på marknaden har svårt att uppnå. Detta resulterar i den Uddeholmskvalitet som är så välkänd runt om i världen, och befäster varumärkets obestridda position i verktygsindustrin.

  Uddeholm Vanadis 8 SuperClean i korthet

  • Mycket hög abrasiv och adhesiv nötningsbeständighet/li>
  • Hög tryckhållfasthet, 64 HRC
  • Mycket goda genomhärdningsegenskaper
  • Exceptionell duktilitet
  • Mycket god dimensionsstabilitet vid värmebehandling
  • Bra anlöpningsmotstånd
  • Bra bearbetbarhets- och slipegenskaper

  Läs mer om Uddeholm Vanadis 8 SuperClean »

  Please use a browser that is not outdated.

  You are using an outdated web browser.

  Errors may occur when using the website.