Uddeholm Shaping the world

  Hög efterfrågan på Uddeholm ESR

  Tio produktionsenheter är redan igång och levererar maximal produktion för att klara kundernas efterfrågan. Men våra kunder ber om mer och snart är den elfte ESR-enheten på väg att tas i drift. Det gör det möjligt för oss att leverera mer av det stål våra kunder världen över vill ha: högklassigt verktygsstål. För formens skull kan vi nämna att allt fungerar som det ska enligt planen som kommunicerats tidigare.

  uddeholm-esr-in-high-demand
  Please use a browser that is not outdated.

  You are using an outdated web browser.

  Errors may occur when using the website.