Tepelné spracovanie

Aby bolo možné využiť celý potenciál nástrojovej ocele, je nevyhnutné tepelné spracovanie vysokej kvality. Zvyšuje odolnosť voči bežným mechanizmom opotrebovania a celkovú výkonnosť. Aby sme vám pomohli, zaviazali sme sa podporiť vás službou najvhodnejšieho tepelného spracovania.

Naše nástrojové ocele sa normálne dodávajú v stave žíhané na mäkko, aby ich výrobcovia nástrojov mohli ľahšie opracovať. Nástrojovú oceľ je možné potom jednoducho tepelne spracovať podľa konkrétnych požiadaviek používateľov nástrojov. Spoločnosť Uddeholm vám ponúka služby tepelného a chemicko- tepelného spracovania, ako je napríklad žíhanie, kalenie, popúšťanie, nitridácia.

Služby tepelného spracovania zabezpečujeme v našej prevádzke v Martine.

 

Objednávka na tepelné spracovanie

Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte nás
Share it