Uddeholm Rigor

  VŠESTRANNÁ OCEĽ PRE STREDNODOBÉ APLIKÁCIE OBRÁBANIA ZA STUDENA

  Uddeholm Rigor je stredne legovaná oceľ s dobrou odolnosťou voči abrazívnemu aj adhezívnemu opotrebovaniu, ako aj s dobrou odolnosťou voči praskaniu. Táto kombinácia vlastností robí z ocele Uddeholm Rigor všestrannú oceľ pre strednodobé aplikácie obrábania za studena. V krajinách východnej/juhovýchodnej Ázie, kde dodávky zabezpečuje organizácia Assab, sa oceľ Uddeholm Rigor predáva pod názvom XW-10.

  • Krátka doba prípravy nástrojov
  • Bezpečná a konzistentná výroba
  • Dobrá ekonomika výroby nástrojov pre krátkodobé až strednodobé aplikácie

  Výhody

  • Uddeholm Rigor je nástrojová oceľ, ktorá ponúka dobrú ekonomiku výroby nástrojov pre krátkodobé až strednodobé aplikácie, kde cena výroby nástroja tvorí podstatnú časť celkových nákladov na výrobu požadovaného počtu dielov
  • Uddeholm Rigor je stredne legovaná nástrojová oceľ vhodná na pracovné postupy vykonávané za studena s veľmi dobrou rovnováhou medzi výkonnostnými vlastnosťami a vlastnosťami požadovanými pri výrobe nástrojov
  • Uddeholm Rigor má dobrú zakaliteľnosť a dá sa teda používať na výrobu väčších nástrojov určených na krátkodobé až strednodobé používanie
  • Stredná odolnosť voči opotrebovaniu (profil zmiešaného opotrebovania)
  • Vysoká tvrdosť a pevnosť v tlaku
  • Dobrá zakaliteľnosť
  • Dobrá opracovateľnosť a možnosti brúsenia
  • Dobrá odolnosť voči štiepaniu a praskaniu

  Uddeholm Rigor

  • Odolnosť voči korózii 20%
  • Odolnosť voči opotrebovaniu 90%
  • Leštiteľnosť 50%
  • Húževnatosť 30%
  Configure & Buy
  Chemické zloženie
  Uhlík 1,00 Kremík 0,30 Mangán 0,60
  Chróm 5,30 Molybdén 1,10 Vanád 0,20
  Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte nás
  Nasleduj nás
  Please use a browser that is not outdated.

  You are using an outdated web browser.

  Errors may occur when using the website.