Uddeholm Balder

MIMORIADNA OPRACOVATEĽNOSŤ A DOBRÁ PREKALITEĽNOSŤ

Uddeholm Balder je špeciálna oceľ pre telesá rezných nástrojov, napríklad fréz, s veľmi dobrou opracovateľnosťou, ako aj dobrou prekaliteľnosťou, únavovou pevnosťou a odolnosťou voči erózii za tepla. Dodáva sa kalená na 42 – 45 HRC.
  • Mimoriadne dobrá opracovateľnosť pre danú tvrdosť
  • Možné je vŕtanie a rezanie malých otvorov aj v kalenom stave
  • Mimoriadna opracovateľnosť
  • Mimoriadna pevnosť pri vysokých teplotách v náročných podmienkach
  • Vysoká únavová odolnosť
Chemické zloženie
Uhlík .3 Kremík .3 Mangán 1.2
Chróm 2.3 Molybdén .8 Nikel 4
Vanád .8
Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte nás


Share it