Sintrovanie prášku

V procesoch sintrovania práškov je rozhodujúca životnosť nástroja. S oceľou od spoločnosti Uddeholm určenou na sintrovanie  práškov môžete výrazne predĺžiť životnosť vašich nástrojov v porovnaní s nástrojmi, ktoré boli vyrobené z tradičnej nástrojovej alebo rýchloreznej ocele.  Pri mnohých operáciách tvarovania za studena býva vážnym problémom zadieranie, adhezívne opotrebovanie a trenie. Po mnohých rokoch analyzovania problémov s výrobou nástrojov môže spoločnosť Uddeholm ponúknuť tie najlepšie riešenia pre túto oblasť. Umožňujú to nové procesy výroby. Skvelým riešením pre procesné problémy sú ocele Uddeholm určené na zhutňovanie  práškov. Využitím ich rôznych kombinácií môžete vo svojom procese dosiahnuť mimoriadne výsledky. Spoločnosť Uddeholm ponúka kompletný program ocelí s vlastnosťami, ktoré zefektívnia vaše procesy v oblasti zhutňovania  práškov. Následne sa tým zlepší vaše hospodárenie a skrátia sa doby uvádzania Vašich produktov na trh.

Uddeholm Caldie

40%

Odolnosť voči abrazívnemu opotrebovaniu

70%

Odolnosť voči adhezívnemu opotrebovaniu

70%

Ťažnosť/odolnosť voči vyštiepeniu strižných hrán

60%

Húževnatosť/odolnosť voči napäťovým trhlinám

Uddeholm Sleipner

55%

Odolnosť voči abrazívnemu opotrebovaniu

65%

Odolnosť voči adhezívnemu opotrebovaniu

30%

Ťažnosť/odolnosť voči vyštiepeniu strižných hrán

45%

Húževnatosť/odolnosť voči napäťovým trhlinám

Uddeholm Unimax

Uddeholm Vanadis 23 SuperClean

70%

Odolnosť voči abrazívnemu opotrebovaniu

65%

Odolnosť voči adhezívnemu opotrebovaniu

50%

Ťažnosť/odolnosť voči vyštiepeniu strižných hrán

35%

Húževnatosť/odolnosť voči napäťovým trhlinám

Uddeholm Vanadis 30 SuperClean

80%

Odolnosť voči abrazívnemu opotrebovaniu

60%

Odolnosť voči adhezívnemu opotrebovaniu

40%

Ťažnosť/odolnosť voči vyštiepeniu strižných hrán

30%

Húževnatosť/odolnosť voči napäťovým trhlinám

Uddeholm Vanadis 4 Extra SuperClean

Uddeholm Vanadis 60 SuperClean

85%

Odolnosť voči abrazívnemu opotrebovaniu

60%

Odolnosť voči adhezívnemu opotrebovaniu

30%

Ťažnosť/odolnosť voči vyštiepeniu strižných hrán

20%

Húževnatosť/odolnosť voči napäťovým trhlinám

Uddeholm Vanadis 8 SuperClean

100%

Odolnosť voči abrazívnemu opotrebovaniu

100%

Odolnosť voči adhezívnemu opotrebovaniu

65%

Ťažnosť/odolnosť voči vyštiepeniu strižných hrán

25%

Húževnatosť/odolnosť voči napäťovým trhlinám

Uddeholm Vancron SuperClean

65%

Odolnosť voči abrazívnemu opotrebovaniu

100%

Odolnosť voči adhezívnemu opotrebovaniu

50%

Ťažnosť/odolnosť voči vyštiepeniu strižných hrán

33%

Húževnatosť/odolnosť voči napäťovým trhlinám

Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte nás


Share it