Vstrekovanie plastov

Injekčné vstrekovanie  je najbežnejší spôsob výroby plastových dielov. Ide o efektívny proces výroby veľkého počtu rovnakých výliskov, od vysoko presných technických komponentov až po jednorazový spotrebný tovar. Príkladmi sú plastové diely, ktoré nájdeme každý deň všade okolo nás. Ide o spotrebný tovar, ako sú napríklad obaly rôznych druhov, zložitejšie technické prvky, ako napríklad mobilné telefóny alebo elektronické komponenty. Význam plastov ako technického materiálu narastá aj v oblasti automobilového priemyslu, pretože môžu:
  • redukovať hmotnosť vozidla, znížiť tak spotrebu paliva a emisiu skleníkových plynov
  • urýchliť proces dizajnových inovácií a zmien
  • skrátiť montáž vozidla z monolitných komponentov
  • s vývojom technických polymérov vylepšiť fungovanie automobilov
Formy používané na injekčné vstrekovanie  sú často mimoriadne komplikované a drahé. Z toho dôvodu musí mať materiál použitý na výrobu foriem vhodný profil vlastností. Rozhodujúce je zvoliť si správnu akosť ocele pre každý konkrétny typ formy v závislosti od počtu výliskov, použitého plastového materiálu, veľkosti formy a požadovanej povrchovej úpravy. Je potrebné brať do úvahy niekoľko najdôležitejších vlastností materiálu formy: pevnosť a tvrdosť, húževnatosť, odolnosť voči opotrebovaniu, mikročistotu, odolnosť voči korózii a tepelnú vodivosť. Spoločnosť Uddeholm už dlho vykonáva inovácie v oblasti nových akostí ocelí s cieľom zabezpečiť potrebné vlastnosti. V odvetví sú preslávené naše ESR materiály pretavované pod troskou, ktoré dokážu splniť požiadavky na špičkovú kvalitu povrchu, ako aj náš Uddeholm Stainless Concept, ktorý zahŕňa akosti odolné voči korózii, ktoré prispievajú k zníženiu nákladov na údržbu foriem.

Alumec 89

80%

Corrosion resistance

10%

Wear resistance

50%

Polishability

80%

Toughness

Uddeholm AM Corrax

100%

Corrosion resistance

50%

Wear resistance

75%

Polishability

80%

Toughness

Uddeholm Coolmould

100%

Corrosion resistance

40%

Wear resistance

50%

Polishability

40%

Toughness

Uddeholm Corrax

95%

Corrosion resistance

50%

Wear resistance

70%

Polishability

70%

Toughness

Uddeholm Elmax SuperClean

60%

Corrosion resistance

90%

Wear resistance

80%

Polishability

40%

Toughness

Uddeholm Impax Supreme

20%

Corrosion resistance

30%

Wear resistance

60%

Polishability

90%

Toughness

Uddeholm Mirrax 40

70%

Corrosion resistance

40%

Wear resistance

80%

Polishability

60%

Toughness

Uddeholm Mirrax ESR

90%

Corrosion resistance

70%

Wear resistance

90%

Polishability

60%

Toughness

Uddeholm Nimax

20%

Corrosion resistance

40%

Wear resistance

70%

Polishability

100%

Toughness

Uddeholm Nimax ESR

20%

Corrosion resistance

40%

Wear resistance

90%

Polishability

100%

Toughness

Uddeholm Polmax

80%

Corrosion resistance

70%

Wear resistance

100%

Polishability

50%

Toughness

Uddeholm Stavax ESR

80%

Corrosion resistance

70%

Wear resistance

90%

Polishability

50%

Toughness

Uddeholm Tyrax ESR

80%

Corrosion resistance

80%

Wear resistance

95%

Polishability

60%

Toughness

Uddeholm Unimax

60%

Hot wear resistance

60%

Plastic deformation resistance

70%

Heat checking resistance

40%

Premature cracking resistance

Uddeholm Vanadis 4 Extra SuperClean

Uddeholm Vanax SuperClean

Uddeholm Vidar 1 ESR

30%

Corrosion resistance

60%

Wear resistance

80%

Polishability

80%

Toughness

Uddeholm Orvar Supreme

30%

Corrosion resistance

80%

Wear resistance

30%

Polishability

60%

Toughness

Uddeholm Rigor

20%

Corrosion resistance

90%

Wear resistance

50%

Polishability

30%

Toughness

Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte nás
Share it