Vstrekovanie plastov

  Injekčné vstrekovanie  je najbežnejší spôsob výroby plastových dielov. Ide o efektívny proces výroby veľkého počtu rovnakých výliskov, od vysoko presných technických komponentov až po jednorazový spotrebný tovar. Príkladmi sú plastové diely, ktoré nájdeme každý deň všade okolo nás. Ide o spotrebný tovar, ako sú napríklad obaly rôznych druhov, zložitejšie technické prvky, ako napríklad mobilné telefóny alebo elektronické komponenty. Význam plastov ako technického materiálu narastá aj v oblasti automobilového priemyslu, pretože môžu:
  • redukovať hmotnosť vozidla, znížiť tak spotrebu paliva a emisiu skleníkových plynov
  • urýchliť proces dizajnových inovácií a zmien
  • skrátiť montáž vozidla z monolitných komponentov
  • s vývojom technických polymérov vylepšiť fungovanie automobilov
  Formy používané na injekčné vstrekovanie  sú často mimoriadne komplikované a drahé. Z toho dôvodu musí mať materiál použitý na výrobu foriem vhodný profil vlastností. Rozhodujúce je zvoliť si správnu akosť ocele pre každý konkrétny typ formy v závislosti od počtu výliskov, použitého plastového materiálu, veľkosti formy a požadovanej povrchovej úpravy. Je potrebné brať do úvahy niekoľko najdôležitejších vlastností materiálu formy: pevnosť a tvrdosť, húževnatosť, odolnosť voči opotrebovaniu, mikročistotu, odolnosť voči korózii a tepelnú vodivosť. Spoločnosť Uddeholm už dlho vykonáva inovácie v oblasti nových akostí ocelí s cieľom zabezpečiť potrebné vlastnosti. V odvetví sú preslávené naše ESR materiály pretavované pod troskou, ktoré dokážu splniť požiadavky na špičkovú kvalitu povrchu, ako aj náš Uddeholm Stainless Concept, ktorý zahŕňa akosti odolné voči korózii, ktoré prispievajú k zníženiu nákladov na údržbu foriem.
  80%

  Corrosion resistance

  10%

  Wear resistance

  50%

  Polishability

  80%

  Toughness

  100%

  Corrosion resistance

  50%

  Wear resistance

  75%

  Polishability

  80%

  Toughness

  100%

  Corrosion resistance

  40%

  Wear resistance

  50%

  Polishability

  40%

  Toughness

  95%

  Corrosion resistance

  50%

  Wear resistance

  70%

  Polishability

  70%

  Toughness

  60%

  Corrosion resistance

  90%

  Wear resistance

  80%

  Polishability

  40%

  Toughness

  20%

  Corrosion resistance

  30%

  Wear resistance

  60%

  Polishability

  90%

  Toughness

  70%

  Corrosion resistance

  40%

  Wear resistance

  80%

  Polishability

  60%

  Toughness

  90%

  Corrosion resistance

  70%

  Wear resistance

  90%

  Polishability

  60%

  Toughness

  20%

  Corrosion resistance

  40%

  Wear resistance

  70%

  Polishability

  100%

  Toughness

  20%

  Corrosion resistance

  40%

  Wear resistance

  90%

  Polishability

  100%

  Toughness

  80%

  Corrosion resistance

  70%

  Wear resistance

  100%

  Polishability

  50%

  Toughness

  80%

  Corrosion resistance

  70%

  Wear resistance

  90%

  Polishability

  50%

  Toughness

  80%

  Corrosion resistance

  80%

  Wear resistance

  95%

  Polishability

  60%

  Toughness

  60%

  Hot wear resistance

  60%

  Plastic deformation resistance

  70%

  Heat checking resistance

  40%

  Premature cracking resistance

  30%

  Corrosion resistance

  60%

  Wear resistance

  80%

  Polishability

  80%

  Toughness

  30%

  Corrosion resistance

  80%

  Wear resistance

  30%

  Polishability

  60%

  Toughness

  20%

  Corrosion resistance

  90%

  Wear resistance

  50%

  Polishability

  30%

  Toughness

  Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte nás