Vstrekovanie plastov

Injekčné vstrekovanie  je najbežnejší spôsob výroby plastových dielov. Ide o efektívny proces výroby veľkého počtu rovnakých výliskov, od vysoko presných technických komponentov až po jednorazový spotrebný tovar. Príkladmi sú plastové diely, ktoré nájdeme každý deň všade okolo nás. Ide o spotrebný tovar, ako sú napríklad obaly rôznych druhov, zložitejšie technické prvky, ako napríklad mobilné telefóny alebo elektronické komponenty. Význam plastov ako technického materiálu narastá aj v oblasti automobilového priemyslu, pretože môžu:
  • redukovať hmotnosť vozidla, znížiť tak spotrebu paliva a emisiu skleníkových plynov
  • urýchliť proces dizajnových inovácií a zmien
  • skrátiť montáž vozidla z monolitných komponentov
  • s vývojom technických polymérov vylepšiť fungovanie automobilov
Formy používané na injekčné vstrekovanie  sú často mimoriadne komplikované a drahé. Z toho dôvodu musí mať materiál použitý na výrobu foriem vhodný profil vlastností. Rozhodujúce je zvoliť si správnu akosť ocele pre každý konkrétny typ formy v závislosti od počtu výliskov, použitého plastového materiálu, veľkosti formy a požadovanej povrchovej úpravy. Je potrebné brať do úvahy niekoľko najdôležitejších vlastností materiálu formy: pevnosť a tvrdosť, húževnatosť, odolnosť voči opotrebovaniu, mikročistotu, odolnosť voči korózii a tepelnú vodivosť. Spoločnosť Uddeholm už dlho vykonáva inovácie v oblasti nových akostí ocelí s cieľom zabezpečiť potrebné vlastnosti. V odvetví sú preslávené naše ESR materiály pretavované pod troskou, ktoré dokážu splniť požiadavky na špičkovú kvalitu povrchu, ako aj náš Uddeholm Stainless Concept, ktorý zahŕňa akosti odolné voči korózii, ktoré prispievajú k zníženiu nákladov na údržbu foriem.

Alumec 89

80%

Odolnosť voči korózii

10%

Odolnosť voči opotrebovaniu

50%

Leštiteľnosť

80%

Húževnatosť

Uddeholm AM Corrax

100%

Odolnosť voči korózii

50%

Odolnosť voči opotrebovaniu

75%

Leštiteľnosť

80%

Húževnatosť

Uddeholm Coolmould

100%

Odolnosť voči korózii

40%

Odolnosť voči opotrebovaniu

50%

Leštiteľnosť

40%

Húževnatosť

Uddeholm Corrax

95%

Odolnosť voči korózii

50%

Odolnosť voči opotrebovaniu

70%

Leštiteľnosť

70%

Húževnatosť

Uddeholm Elmax SuperClean

60%

Odolnosť voči korózii

90%

Odolnosť voči opotrebovaniu

80%

Leštiteľnosť

40%

Húževnatosť

Uddeholm Impax Supreme

20%

Odolnosť voči korózii

30%

Odolnosť voči opotrebovaniu

60%

Leštiteľnosť

90%

Húževnatosť

Uddeholm Mirrax 40

70%

Odolnosť voči korózii

40%

Odolnosť voči opotrebovaniu

80%

Leštiteľnosť

60%

Húževnatosť

Uddeholm Mirrax ESR

90%

Odolnosť voči korózii

70%

Odolnosť voči opotrebovaniu

90%

Leštiteľnosť

60%

Húževnatosť

Uddeholm Nimax

20%

Odolnosť voči korózii

40%

Odolnosť voči opotrebovaniu

70%

Leštiteľnosť

100%

Húževnatosť

Uddeholm Nimax ESR

20%

Odolnosť voči korózii

40%

Odolnosť voči opotrebovaniu

90%

Leštiteľnosť

100%

Húževnatosť

Uddeholm Orvar Supreme

30%

Odolnosť voči korózii

80%

Odolnosť voči opotrebovaniu

30%

Leštiteľnosť

60%

Húževnatosť

Uddeholm Polmax

80%

Odolnosť voči korózii

70%

Odolnosť voči opotrebovaniu

100%

Leštiteľnosť

50%

Húževnatosť

Uddeholm Rigor

20%

Odolnosť voči korózii

90%

Odolnosť voči opotrebovaniu

50%

Leštiteľnosť

30%

Húževnatosť

Uddeholm Stavax ESR

80%

Odolnosť voči korózii

70%

Odolnosť voči opotrebovaniu

90%

Leštiteľnosť

50%

Húževnatosť

Uddeholm Unimax

Uddeholm Vanadis 4 Extra SuperClean

Uddeholm Vanax SuperClean

Uddeholm Vidar 1 ESR

30%

Odolnosť voči korózii

60%

Odolnosť voči opotrebovaniu

80%

Leštiteľnosť

80%

Húževnatosť

Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte nás


Share it