Tvárnenie za studena

    Oceľ v nástroji pre tvárnenie za studena, aby obstála, musí byť dostatočne robustná. Najčastejšie faktory, limitujúce životnosť sú opotrebovanie, nalepovanie, vyštiepenia hrán a napäťové trhliny. Ako v každom inom nástroji aj tu platí, že optimálny výkon – najnižšie náklady na vyrobený diel - možno dosiahnuť len správnou voľbou nástrojovej ocele pre daný prípad. Výkon nástrojovej ocele je často meraný kvalitou vyrobených dielov.  Pri tom je dobré zvažovať aj opracovateľnosť a povrchové úpravy. Uddeholm ponúka výber ocelí, odolných každému faktoru, limitujúcemu životnosť aj v ťažkých podmienkach ako kovanie za studena, strihanie a razenie. Čím čistejšia oceľ, tým lepšie výsledky. Ocele Uddeholm pretavované pod troskou ( ESR ) a vyrábané práškovou metalurgiou ( PM ) patria k najčistejším, ktoré sú dostupné na trhu a dosahujú jedinečné výsledky vo výkone, predvídateľnosti správania a životnosti nástroja. Stiahnite si aplikačnú brožúru: Tvárnenie za studena
    Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte nás
    Share it