uddeholm-tool-steel-heat-treatment

Tepelné zušľachťovanie pre lepšiu výkonnosť nástrojov

Aby bolo možné dosiahnuť úplný potenciál materiálu na výrobu nástrojov, je nevyhnutné tepelné zušľachťovanie vysokej kvality. Zvyšuje odolnosť voči bežným mechanizmom zlyhania a celkovú výkonnosť. Aby sme vám pomohli, zaviazali sme sa podporiť vás službou najvhodnejšieho tepelného zušľachťovania.

Naše nástrojové ocele sa normálne dodávajú v stave mäkkého žíhania, aby ich výrobcovia nástrojov mohli ľahšie opracovať. Nástrojovú oceľ je možné potom jednoducho tepelne zušľachtiť podľa konkrétnych potrieb používateľov nástrojov. Spoločnosť Uddeholm vám ponúka služby tepelného zušľachťovania, ako je napríklad mäkké žíhanie, tvrdenie alebo popúšťanie.

Služby tepelného zušľachťovania zabezpečujeme v našich podnikoch alebo prostredníctvom exkluzívnych partnerov. Ponuka našich služieb sa môže na rôznych trhoch líšiť.

Pre ďalšie informácie nás kontaktujte
Please use a browser that is not outdated.

You are using an outdated web browser.

Errors may occur when using the website.