Uddeholm Vanax SuperClean

PRE NÁROČNÉ PODMIENKY A EXTRÉMNE POŽIADAVKY

Uddeholm Vanax SuperClean je dlho očakávaná odpoveď na požiadavky trhu na oceľ, ktorá je zároveň odolná korózii aj opotrebovaniu. Kombinácia odolnosti voči korózii podobnej austenitickej oceli ( ako napríklad AISI 316L ) a odolnosti voči opotrebovaniu podobnej oceli pre prácu za studena pri 60HRC, otvára nové príležitosti. Tam, kde nepostačujú doterajšie materiály, ponúka táto oceľ vyrábaná práškovou metalurgiou odolnosť proti opotrebovaniu aj v prostrediach s maximálnym rizikom korózie. Uddeholm Vanax SuperClean poskytuje počas celej doby životnosti dielu spoľahlivý výkon aj v najextrémnejších podmienkach a pre najnáročnejšie spracovávané materiály.

  • Mimoriadna odolnosť voči korózii podobná austenitickým nerezom
  • Veľmi vysoká odolnosť voči opotrebovaniu podobná oceliam pre strižné nástroje
  • Veľmi vysoká pevnosť v tlaku
  • Vysoká odolnosť voči adhezívnemu opotrebovaniu
  • Dobrá húževnatosť
  • Dobrá opracovateľnosť

Uddeholm Vanax SuperClean

  • Odolnosť voči korózii 100%
  • Odolnosť voči opotrebovaniu 70%
  • Leštiteľnosť 80%
  • Húževnatosť 40%
Configure & Buy
Chemical composition
C 0,35 Cr 18,20 Mo 1,10
V 3,50 N 1,55
Pre ďalšie informácie nás kontaktujte
Please use a browser that is not outdated.

You are using an outdated web browser.

Errors may occur when using the website.