Uddeholm Vanax SuperClean

PRE NÁROČNÉ PODMIENKY A EXTRÉMNE POŽIADAVKY

Uddeholm Vanax SuperClean je dlho očakávaná odpoveď na požiadavky trhu na oceľ, ktorá je zároveň odolná korózii aj opotrebovaniu. Kombinácia odolnosti voči korózii podobnej austenitickej oceli ( ako napríklad AISI 316L ) a odolnosti voči opotrebovaniu podobnej oceli pre prácu za studena pri 60HRC, otvára nové príležitosti. Tam, kde nepostačujú doterajšie materiály, ponúka táto oceľ vyrábaná práškovou metalurgiou odolnosť proti opotrebovaniu aj v prostrediach s maximálnym rizikom korózie. Uddeholm Vanax SuperClean poskytuje počas celej doby životnosti dielu spoľahlivý výkon aj v najextrémnejších podmienkach a pre najnáročnejšie spracovávané materiály.
  • Mimoriadna odolnosť voči korózii podobná austenitickým nerezom
  • Veľmi vysoká odolnosť voči opotrebovaniu podobná oceliam pre strižné nástroje
  • Veľmi vysoká pevnosť v tlaku
  • Vysoká odolnosť voči adhezívnemu opotrebovaniu
  • Dobrá húževnatosť
  • Dobrá opracovateľnosť

Uddeholm Vanax SuperClean

  • Odolnosť voči korózii 100%
  • Odolnosť voči opotrebovaniu 75%
  • Leštiteľnosť 80%
  • Húževnatosť 60%
Chemical composition
Dusík 1.55 Chróm 18.20 Vanád 3.50
Uhlík 0.35 Molybdén 1.10
Contact us for further information
Share it