Uddeholm Vanadis 8 SuperClean

VÝNOSNÝ BEŽEC NA DLHÉ TRATE

Uddeholm Vanadis 8 SuperClean nastavuje nové štandardy pre nástrojovú oceľ vyrábanú práškovou metalurgiou. Technologické pokroky zlepšili oproti jej predchodcom kvalitu tejto nástrojovej ocele na pracovné postupy vykonávané za studena.
Neobvyklá kombinácia extrémne vysokej odolnosti voči opotrebovaniu a štiepaniu v spojení s vylepšenými možnosťami opracovania zvyšujú výrobu a znižujú náklady.
 • Nižšia cena na vyrobený diel
 • Dlhšia životnosť nástroja
 • Predvídateľná výroba
 • Najvyššia odolnosť voči opotrebovaniu
 • Veľmi vysoká odolnosť voči štiepaniu
 • Vysoká pevnosť v tlaku
 • Dobrá opracovateľnosť

Uddeholm Vanadis 8 SuperClean

 • Abrazívna odolnosť 100%
 • Adhézna odolnosť 70%
 • Ťažnosť/odolnosť voči vyštiepeniu strižných hrán 50%
 • Húževnatosť/odolnosť voči napäťovým trhlinám 30%

Referenčná akosť pre prácu za studena (1.2379)

 • Odolnosť voči abrazívnemu opotrebovaniu 55%
 • Odolnosť voči adhezívnemu opotrebovaniu 25%
 • Ťažnosť/odolnosť voči vyštiepeniu strižných hrán 20%
 • Húževnatosť/odolnosť voči napäťovým trhlinám 10%
Chemical composition
Uhlík 2.30 Kremík 0.40 Mangán 0.40
Chróm 4.80 Molybdén 3.60 Vanád 8.00
Contact us for further information
Share it