Uddeholm Vanadis 8 SuperClean

  VÝNOSNÝ BEŽEC NA DLHÉ TRATE

  Uddeholm Vanadis 8 SuperClean nastavuje nové štandardy pre nástrojovú oceľ vyrábanú práškovou metalurgiou. Technologické pokroky zlepšili oproti jej predchodcom kvalitu tejto nástrojovej ocele na pracovné postupy vykonávané za studena.

  Neobvyklá kombinácia extrémne vysokej odolnosti voči opotrebovaniu a štiepaniu v spojení s vylepšenými možnosťami opracovania zvyšujú výrobu a znižujú náklady.

  • Nižšia cena na vyrobený diel
  • Dlhšia životnosť nástroja
  • Predvídateľná výroba
  • Najvyššia odolnosť voči opotrebovaniu
  • Veľmi vysoká odolnosť voči štiepaniu
  • Vysoká pevnosť v tlaku
  • Dobrá opracovateľnosť

  Uddeholm Vanadis 8 SuperClean

  • Abrazívna odolnosť 100%
  • Adhézna odolnosť 70%
  • Ťažnosť/odolnosť voči vyštiepeniu strižných hrán 50%
  • Húževnatosť/odolnosť voči napäťovým trhlinám 30%

  Referenčná akosť pre prácu za studena (1.2379)

  • Odolnosť voči abrazívnemu opotrebovaniu 55%
  • Odolnosť voči adhezívnemu opotrebovaniu 25%
  • Ťažnosť/odolnosť voči vyštiepeniu strižných hrán 20%
  • Húževnatosť/odolnosť voči napäťovým trhlinám 10%
  Chemical composition
  Uhlík 2,30 Kremík 0,40 Mangán 0,40
  Chróm 4,80 Molybdén 3,60 Vanád 8,00
  Contact us for further information
  Please use a browser that is not outdated.

  You are using an outdated web browser.

  Errors may occur when using the website.