Uddeholm Vanadis 30 SuperClean

  RÝCHLOREZNÁ OCEĽ S VYNIKAJÚCOU PEVNOSŤOU V TLAKU

  Oceľ Uddeholm Vanadis 30 Super Clean je rýchlorezná oceľ legovaná kobaltom vyrobená práškovou metalurgiou, s vynikajúcou pevnosťou tlaku a dobrou odolnosťou voči abrazívnemu opotrebovaniu. Oceľ Uddeholm Vanadis 30 Super Clean je vhodná na náročné aplikácie obrábania za studena a na výrobu obrábacích nástrojov ako alternatíva k oceliam AISI M42 alebo iným rýchlorezným oceliam legovaným kobaltom. Proces práškovej metalurgie zabezpečuje dobrú opracovateľnosť a možnosti brúsenia, ako aj dobrú rozmerovú stabilitu pri tepelnom zušľachťovaní. V krajinách východnej/juhovýchodnej Ázie, kde dodávky zabezpečuje organizácia Assab, sa oceľ Uddeholm Vanadis 30 Super Clean predáva pod názvom Assab pm 30 Superclean.
  • Dobrá odolnosť voči opotrebovaniu
  • Vysoká tvrdosť za horúca a odolnosť voči dodatočnému popúšťaniu
  • Vysoká pevnosť v tlaku
  • Vysoká tvrdosť
  • Dobrá rozmerová stabilita
  • Dobrá odolnosť voči dodatočnému popúšťaniu
  Contact us for further information
  Share it