Uddeholm Vanadis 30 SuperClean

  RÝCHLOREZNÁ OCEĽ S VYNIKAJÚCOU PEVNOSŤOU V TLAKU

  Oceľ Uddeholm Vanadis 30 Super Clean je rýchlorezná oceľ legovaná kobaltom vyrobená práškovou metalurgiou, s vynikajúcou pevnosťou tlaku a dobrou odolnosťou voči abrazívnemu opotrebovaniu. Oceľ Uddeholm Vanadis 30 Super Clean je vhodná na náročné aplikácie obrábania za studena a na výrobu obrábacích nástrojov ako alternatíva k oceliam AISI M42 alebo iným rýchlorezným oceliam legovaným kobaltom. Proces práškovej metalurgie zabezpečuje dobrú opracovateľnosť a možnosti brúsenia, ako aj dobrú rozmerovú stabilitu pri tepelnom zušľachťovaní. V krajinách východnej/juhovýchodnej Ázie, kde dodávky zabezpečuje organizácia Assab, sa oceľ Uddeholm Vanadis 30 Super Clean predáva pod názvom Assab pm 30 Superclean.

  • Dobrá odolnosť voči opotrebovaniu
  • Vysoká tvrdosť za horúca a odolnosť voči dodatočnému popúšťaniu
  • Vysoká pevnosť v tlaku
  • Vysoká tvrdosť
  • Dobrá rozmerová stabilita
  • Dobrá odolnosť voči dodatočnému popúšťaniu

  Uddeholm Vanadis 30 SuperClean

  • Abrazívna odolnosť 0%
  • Adhézna odolnosť 0%
  • Ťažnosť/odolnosť voči vyštiepeniu strižných hrán 0%
  • Húževnatosť/odolnosť voči napäťovým trhlinám 0%

  Referenčná akosť pre postupy vykonávané za tepla (H13)

  • Odolnosť voči opotrebovaniu za tepla 55%
  • Odolnosť voči plastickej deformácii 25%
  • Odolnosť voči vzniku trhliniek za tepla 20%
  • Odolnosť voči predčasnému prasknutiu 10%
  Contact us for further information
  Share it