Uddeholm Vanadis 23 SuperClean

  LEPŠIA OPRACOVATEĽNOSŤ A MOŽNOSTI BRÚSENIA

  Uddeholm Vanadis 23 Super Clean je vysoko legovaná prášková metalurgická rýchlorezná oceľ s dobrou odolnosťou voči abrazívnemu opotrebovaniu v kombinácii s vysokou pevnosťou v tlaku. Je vhodná na náročné aplikácie obrábania za studena, ako je napríklad príprava polovýrobkov z tvrdších materiálov (napr. z uhlíkovej ocele alebo z pásovej ocele valcovanej za studena) a na výrobu obrábacích nástrojov. Opracovateľnosť a možnosti brúsenia sú lepšie než pri konvenčnej rýchloreznej oceli, rovnako ako aj rozmerová stabilita po tepelnom zušľachtení. V krajinách východnej/juhovýchodnej Ázie, kde dodávky zabezpečuje organizácia Assab, sa oceľ Uddeholm Vanadis 23 Super Clean predáva pod názvom Assab pm 23.

  • Dobrá odolnosť voči opotrebovaniu
  • Dobrá odolnosť voči štiepaniu
  • Vysoká pevnosť v tlaku
  • Vysoká tvrdosť
  • Dobrá rozmerová stabilita
  • Dobrá odolnosť voči dodatočnému popúšťaniu

  Uddeholm Vanadis 23 SuperClean

  • Abrazívna odolnosť 0%
  • Adhézna odolnosť 0%
  • Ťažnosť/odolnosť voči vyštiepeniu strižných hrán 0%
  • Húževnatosť/odolnosť voči napäťovým trhlinám 0%

  Referenčná akosť pre postupy vykonávané za tepla (H13)

  • Odolnosť voči opotrebovaniu za tepla 55%
  • Odolnosť voči plastickej deformácii 25%
  • Odolnosť voči vzniku trhliniek za tepla 20%
  • Odolnosť voči predčasnému prasknutiu 10%
  Contact us for further information
  Share it