Uddeholm QRO 90 HT

  VYRÁBANÁ ŠPECIÁLNE PRE TŔNE LISOVACÍCH FORIEM PRI ODLIEVANÍ POD TLAKOM

  Uddeholm QRO 90 Supreme je materiál valcovaný za tepla, predbežne opracovaný a predkalený.

  • Veľmi dobrá odolnosť voči popúšťaniu
  • Veľmi vysoká pevnosť pri zvýšenej teplote
  • Vysoká tepelná vodivosť

  Uddeholm QRO 90 HT

  • Odolnosť voči opotrebovaniu za tepla 55%
  • Odolnosť voči plastickej deformáci 60%
  • Odolnosť voči tepelnej únave 80%
  • Odolnosť voči napäťovým trhlinám 35%

  Referenčná akosť pre postupy vykonávané za tepla (H13)

  • Odolnosť voči opotrebovaniu za tepla 40%
  • Odolnosť voči plastickej deformácii 40%
  • Odolnosť voči vzniku trhliniek za tepla 40%
  • Odolnosť voči predčasnému prasknutiu 35%
  Chemical composition
  Uhlík 0,38 Kremík 0,30 Mangán 0,80
  Chróm 2,60 Molybdén 2,30 Vanád 0,90
  Contact us for further information