Uddeholm Orvar 2 Microdized

  EXCELENTNÉ VLASTNOSTI PRI PREKALENÍ

  Uddeholm Orvar 2 Microdized je nástrojová oceľ legovaná chrómom, molybdénom a vanádom (AISI H13) s dobrou pevnosťou pri vysokých teplotách a odolnosťou voči opotrebovaniu za tepla. V krajinách východnej/juhovýchodnej Ázie, kde dodávky zabezpečuje organizácia Assab, sa oceľ Uddeholm Orvar 2 Microdized predáva pod názvom AS 8407 2M.
  • Program veľkých rozmerov s okrúhlymi hranami a homogénne vlastnosti robia tento materiál vhodným na použitie v oblasti pretláčania hliníka pri výrobe foriem a obrábaní pretlačovaním.
  • Dobrá odolnosť voči opotrebovaniu pri nízkych aj vysokých teplotách
  • Vysoká úroveň húževnatosti a ťažnosti
  • Homogénnosť a vysoká úroveň opracovateľnosti a leštiteľnosti
  • Dobrá pevnosť pri vysokých teplotách a odolnosť voči tepelnej únave
  • Mimoriadne vlastnosti pri prekalení
  • Veľmi obmedzené deformácie pri kalení

  Uddeholm Orvar 2 Microdized

  • Odolnosť voči opotrebovaniu za tepla 40%
  • Odolnosť voči plastickej deformáci 40%
  • Odolnosť voči tepelnej únave 40%
  • Odolnosť voči napäťovým trhlinám 35%

  Referenčná akosť pre prácu za tepla (1.2344)

  • Odolnosť voči opotrebovaniu za tepla 40%
  • Odolnosť voči plastickej deformácii 40%
  • Odolnosť voči tepelnej únave 40%
  • Odolnosť voči napäťovým trhlinám 35%
  Chemical composition
  Uhlík 0.39 Kremík 1.00 Mangán 0.40
  Chróm 5.30 Molybdén 1.30 Vanád 0.90
  Contact us for further information
  Share it