Uddeholm Idun

KEĎ ZÁLEŽÍ NA ČASE

Uddeholm Idun je prvá patentovaná oceľ na držiaky nástrojov odolná voči korózii. Dodáva sa v predkalenom stave a umožňuje priame opracovanie dokončeného dielu.
Uddeholm Idun zdieľa mimoriadne kvality, ktoré vždy sprevádzali členov koncepcie držiakov nástrojov Uddeholm – splnenie vašich požiadaviek na životnosť pri zachovaní dobrej opracovateľnosti. V podobe ocele Uddeholm Idun ponúkame ešte viac: možnosť meniť pravidlá hry. Ide o akosť ocele odolnej voči korózii, ktorá sa dodáva v predkalenom stave. Uddeholm Idun vám umožní vynechať zdĺhavé a náročné procesy kalenia, povrchového zušľachťovania a zodpovedajúcej prepravy, ktoré sú normálne vyžadované pri štandardných materiáloch. Ponúka bezpečné a spoľahlivé zrýchlenie na ceste k dokončenému produktu. Skracuje dobu prípravy nástrojov a zvyšuje odolnosť držiakov nástrojov. Ide o dokonalé riešenie napr. na výrobu používateľských držiakov nástrojov.
  • Odolná voči korózii
  • Veľká úspora času a financií
  • Šetrná k životnému prostrediu
  • Prvá akosť ocele na trhu odolná voči korózii určená na držiaky nástrojov
  • Dodáva sa v predkalenom stave
  • Nevyžaduje tepelné zušľachťovanie alebo niklovanie
  • Dobrá opracovateľnosť
  • Nahrádza štandardné materiály na výrobu držiakov nástrojov
  • Zdravotné výhody – netreba manipulovať s niklom
Chemical composition
Uhlík 0.21 Kremík 0.90 Mangán 0.45
Chróm 13.50 Molybdén 0.20 Nikel 0.60
Vanád 0.25 Hliník 0.02 Dusík 0.11
Contact us for further information
Share it