Uddeholm Carmo

  CENOVO EFEKTÍVNA VÝROBA NÁSTROJOV

  Uddeholm Carmo je predkalená stredne legovaná nástrojová oceľ vhodná na výrobu nástrojov pre krátkodobé až strednodobé aplikácie, ktoré vyžadujú veľmi vysokú odolnosť voči štiepaniu. Profil jej vlastností robí z ocele Uddeholm Carmo robustnú nástrojovú oceľ na pracovné postupy vykonávané za studena pri príprave veľmi odolných polovýrobkov a tvarovaní. Dodáva sa predkalená na úroveň 240 – 270 HB.

  • Krátka doba prípravy nástrojov
  • Bezpečná a konzistentná výroba
  • Cenovo efektívna výroba nástrojov/celková výroba
  • Dodanie v predkalenej podobe uľahčuje zakalenie plameňom, indukciou alebo laserom
  • Vysoká spoľahlivosť v prípade nástrojov pre náročné aplikácie obrábania za studena, kde hrozí vysoké riziko štiepania
  • Znížené náklady na údržbu a prestoje v kombinácii so zvýšenou produktivitou z dôvodu zníženej pravdepodobnosti predčasných zlyhaní
  • Dobré možnosti zvárania a dostupnosť zváracích elektród s rovnakým chemickým zložením ako má oceľ Uddeholm Carmo.
  • Vysoká húževnatosť a ťažnosť
  • Dobrá odolnosť voči opotrebovaniu (profil zmiešaného adhezívneho opotrebovania)
  • Dobré vlastnosti pri prekalení
  • Dobrá stabilita pri kalení
  • Dobré možnosti zvárania
  • Veľmi dobrá zakaliteľnosť plameňom, indukciou a laserom

  Uddeholm Carmo

  • Abrazívna odolnosť 20%
  • Adhézna odolnosť 30%
  • Ťažnosť/odolnosť voči vyštiepeniu strižných hrán 85%
  • Húževnatosť/odolnosť voči napäťovým trhlinám 80%

  Referenčná akosť pre postupy vykonávané za studena (D2)

  • Odolnosť voči abrazívnemu opotrebovaniu 55%
  • Odolnosť voči adhezívnemu opotrebovaniu 25%
  • Ťažnosť/odolnosť voči štiepaniu na hranách 20%
  • Húževnatosť/odolnosť voči celkovému praskaniu 10%
  Chemical composition
  Uhlík 0,60 Kremík 0,35 Mangán 0,80
  Chróm 4,50 Molybdén 0,50 Vanád 0,20
  Contact us for further information
  Please use a browser that is not outdated.

  You are using an outdated web browser.

  Errors may occur when using the website.