Uddeholm Alvar 14

DOBRÁ ODOLNOSŤ VOČI VYSOKÉMU TEPLOTNÉMU NAMÁHANIU

Uddeholm Alvar 14 je nástrojová oceľ legovaná chrómom, niklom, molybdénom a vanádom.
 • Dobrá húževnatosť
 • Dobrá odolnosť voči vysokému tepelnému namáhaniu
 • Dobrá stabilita pri kalení
 • Dobré vlastnosti pri prekalení

Uddeholm Alvar 14

 • Odolnosť voči opotrebovaniu za tepla 25%
 • Odolnosť voči plastickej deformáci 25%
 • Odolnosť voči tepelnej únave 35%
 • Odolnosť voči napäťovým trhlinám 45%

Referenčná akosť pre prácu za tepla (1.2344)

 • Odolnosť voči opotrebovaniu za tepla 40%
 • Odolnosť voči plastickej deformácii 40%
 • Odolnosť voči tepelnej únave 40%
 • Odolnosť voči napäťovým trhlinám 35%
Chemical composition
Uhlík 0.55 Chróm 1.10 Vanád 0.10
Kremík 0.30 Molybdén 0.50 Mangán 0.70
Nikel 1.70
Contact us for further information
Share it