Prehlásenie

Táto komunikácia, vrátane akýchkoľvek príloh, môže obsahovať dôverné informácie, ktoré boli prenášané výhradne pre určeného príjemcu. Ak nie ste určeným príjemcom, týmto vám oznamujeme, že akékoľvek použitie, šírenie, kopírovanie alebo uchovávanie tohto e-mailu alebo informácií v ňom uvedených, je prísne zakázané. Okamžite nás prosím kontaktujte prostredníctvom odpovede na tento e-mail a odstráňte pôvodný prenos a jeho prílohy bez toho, aby ste ich čítali alebo akýmkoľvek spôsobom ukladali. Ďakujeme.

Pre ďalšie informácie nás kontaktujte
Please use a browser that is not outdated.

You are using an outdated web browser.

Errors may occur when using the website.