Presné strihanie

  35%

  Abrazívna odolnosť

  60%

  Adhézna odolnosť

  75%

  Ťažnosť/odolnosť voči vyštiepeniu strižných hrán

  50%

  Húževnatosť/odolnosť voči napäťovým trhlinám

  50%

  Abrazívna odolnosť

  30%

  Adhézna odolnosť

  25%

  Ťažnosť/odolnosť voči vyštiepeniu strižných hrán

  25%

  Húževnatosť/odolnosť voči napäťovým trhlinám

  55%

  Abrazívna odolnosť

  25%

  Adhézna odolnosť

  20%

  Ťažnosť/odolnosť voči vyštiepeniu strižných hrán

  10%

  Húževnatosť/odolnosť voči napäťovým trhlinám

  25%

  Abrazívna odolnosť

  55%

  Adhézna odolnosť

  100%

  Ťažnosť/odolnosť voči vyštiepeniu strižných hrán

  70%

  Húževnatosť/odolnosť voči napäťovým trhlinám

  65%

  Abrazívna odolnosť

  75%

  Adhézna odolnosť

  70%

  Ťažnosť/odolnosť voči vyštiepeniu strižných hrán

  40%

  Húževnatosť/odolnosť voči napäťovým trhlinám

  100%

  Abrazívna odolnosť

  70%

  Adhézna odolnosť

  50%

  Ťažnosť/odolnosť voči vyštiepeniu strižných hrán

  30%

  Húževnatosť/odolnosť voči napäťovým trhlinám

  70%

  Abrazívna odolnosť

  70%

  Adhézna odolnosť

  50%

  Ťažnosť/odolnosť voči vyštiepeniu strižných hrán

  30%

  Húževnatosť/odolnosť voči napäťovým trhlinám

  75%

  Abrazívna odolnosť

  60%

  Adhézna odolnosť

  40%

  Ťažnosť/odolnosť voči vyštiepeniu strižných hrán

  27.5%

  Húževnatosť/odolnosť voči napäťovým trhlinám

  100%

  Abrazívna odolnosť

  60%

  Adhézna odolnosť

  30%

  Ťažnosť/odolnosť voči vyštiepeniu strižných hrán

  25%

  Húževnatosť/odolnosť voči napäťovým trhlinám

  70%

  Abrazívna odolnosť

  100%

  Adhézna odolnosť

  50%

  Ťažnosť/odolnosť voči vyštiepeniu strižných hrán

  30%

  Húževnatosť/odolnosť voči napäťovým trhlinám

  Contact us for further information