Presné strihanie

Uddeholm Caldie

35%

Abrazívna odolnosť

60%

Adhézna odolnosť

75%

Ťažnosť/odolnosť voči vyštiepeniu strižných hrán

50%

Húževnatosť/odolnosť voči napäťovým trhlinám

Uddeholm Sleipner

50%

Abrazívna odolnosť

30%

Adhézna odolnosť

25%

Ťažnosť/odolnosť voči vyštiepeniu strižných hrán

25%

Húževnatosť/odolnosť voči napäťovým trhlinám

Uddeholm Sverker 21

55%

Abrazívna odolnosť

25%

Adhézna odolnosť

20%

Ťažnosť/odolnosť voči vyštiepeniu strižných hrán

10%

Húževnatosť/odolnosť voči napäťovým trhlinám

Uddeholm Unimax

25%

Abrazívna odolnosť

55%

Adhézna odolnosť

100%

Ťažnosť/odolnosť voči vyštiepeniu strižných hrán

70%

Húževnatosť/odolnosť voči napäťovým trhlinám

Uddeholm Vanadis 4 Extra SuperClean

65%

Abrazívna odolnosť

75%

Adhézna odolnosť

70%

Ťažnosť/odolnosť voči vyštiepeniu strižných hrán

40%

Húževnatosť/odolnosť voči napäťovým trhlinám

Uddeholm Vanadis 8 SuperClean

100%

Abrazívna odolnosť

70%

Adhézna odolnosť

50%

Ťažnosť/odolnosť voči vyštiepeniu strižných hrán

30%

Húževnatosť/odolnosť voči napäťovým trhlinám

Uddeholm Vanadis 23 SuperClean

70%

Abrazívna odolnosť

70%

Adhézna odolnosť

50%

Ťažnosť/odolnosť voči vyštiepeniu strižných hrán

30%

Húževnatosť/odolnosť voči napäťovým trhlinám

Uddeholm Vanadis 30 SuperClean

75%

Abrazívna odolnosť

60%

Adhézna odolnosť

40%

Ťažnosť/odolnosť voči vyštiepeniu strižných hrán

27.5%

Húževnatosť/odolnosť voči napäťovým trhlinám

Uddeholm Vanadis 60 SuperClean

100%

Abrazívna odolnosť

60%

Adhézna odolnosť

30%

Ťažnosť/odolnosť voči vyštiepeniu strižných hrán

25%

Húževnatosť/odolnosť voči napäťovým trhlinám

Uddeholm Vancron SuperClean

70%

Abrazívna odolnosť

100%

Adhézna odolnosť

50%

Ťažnosť/odolnosť voči vyštiepeniu strižných hrán

30%

Húževnatosť/odolnosť voči napäťovým trhlinám

Contact us for further information
Share it