Neaktívne prvky nástroja

Pre prvky, ktoré nie sú priamo zapojené do operácie tvárnenia alebo orezávania, napr. držiaky razníkov, držiaky matríc, podkladové dosky a prípravky.

V týchto aplikáciách nie sú požiadavky také vysoké ako v prípade aktívnych častí, ale ocele by mali mať kombináciu dobrej obrobiteľnosti a dostatočnej pevnosti na podopretie aktívnych častí v nástroji. Nástrojové ocele určené pre neaktívne prvky nástrojov sa môžu v niektorých prípadoch použiť aj pre aktívne časti nástrojov, ak sú požiadavky nízke, ako napríklad pre jednoduché ohýbacie lisy v krátkych výrobných sériách.

NAŠE NÁSTROJOVÉ OCELE PRE NEAKTÍVNE PRVKY NÁSTROJA

Pre ďalšie informácie nás kontaktujte
Please use a browser that is not outdated.

You are using an outdated web browser.

Errors may occur when using the website.