Kovanie

Uddeholm Caldie

62%

Abrazívna odolnosť

60%

Adhézna odolnosť

75%

Ťažnosť/odolnosť voči vyštiepeniu strižných hrán

50%

Húževnatosť/odolnosť voči napäťovým trhlinám

Uddeholm Dievar

45%

Odolnosť voči opotrebovaniu za tepla

80%

Odolnosť voči plastickej deformáci

75%

Odolnosť voči tepelnej únave

85%

Odolnosť voči napäťovým trhlinám

Uddeholm Formvar

45%

Odolnosť voči opotrebovaniu za tepla

45%

Odolnosť voči plastickej deformáci

70%

Odolnosť voči tepelnej únave

45%

Odolnosť voči napäťovým trhlinám

Uddeholm Hotvar

70%

Odolnosť voči opotrebovaniu za tepla

65%

Odolnosť voči plastickej deformáci

95%

Odolnosť voči tepelnej únave

15%

Odolnosť voči napäťovým trhlinám

Uddeholm Impax Supreme

50%

Opracovateľnosť

30%

Odolnosť voči opotrebovaniu

60%

90%

Húževnatosť

Uddeholm Orvar Superior

40%

Odolnosť voči opotrebovaniu za tepla

40%

Odolnosť voči plastickej deformáci

60%

Odolnosť voči tepelnej únave

55%

Odolnosť voči napäťovým trhlinám

Uddeholm Orvar Supreme

40%

Odolnosť voči opotrebovaniu za tepla

40%

Odolnosť voči plastickej deformáci

60%

Odolnosť voči tepelnej únave

50%

Odolnosť voči napäťovým trhlinám

Uddeholm QRO 90 Supreme

55%

Odolnosť voči opotrebovaniu za tepla

60%

Odolnosť voči plastickej deformáci

80%

Odolnosť voči tepelnej únave

35%

Odolnosť voči napäťovým trhlinám

Uddeholm Unimax

60%

Odolnosť voči opotrebovaniu za tepla

60%

Odolnosť voči plastickej deformáci

70%

Odolnosť voči tepelnej únave

40%

Odolnosť voči napäťovým trhlinám

Uddeholm Vidar Superior

40%

Odolnosť voči opotrebovaniu za tepla

50%

Odolnosť voči plastickej deformáci

60%

Odolnosť voči tepelnej únave

85%

Odolnosť voči napäťovým trhlinám

Contact us for further information
Share it