Uddeholm Shaping the world

  Uddeholm – víťaz ocenenia Volvo Cars Quality Excellence (VQE)

  Spoločnosť Uddeholm nedávno získala ocenenie Volvo Cars Quality Excellence (VQE). Spoločnosť Volvo Cars predstavila toto ocenenie v roku 2011 ako uznanie pre dodávateľov, ktorí prinášajú produkty, služby a partnerstvo vysokej kvality. Posudzujú sa nasledujúce prvky výkonnosti:

  • certifikáty,
  • model vyhodnotenia dodávateľa spoločnosti Volvo Cars (SEM),
  • úroveň služieb,
  • spokojnosť zákazníkov,
  • eskalácia,
  • kvalitatívne ciele,
  • zabezpečenie,
  • dôvera,
  • certifikát zákazníka.

  Aby dodávateľ splnil nároky na získanie ocenenia, musí si udržať schválené hodnotenia všetkých prvkov počas 12 mesiacov. Toto sa nám podarilo dosiahnuť vďaka úspešnej spolupráci medzi spoločnosťami Uddeholm a Uddeholm Švédsko.

  uddeholm-volvo-award
  Please use a browser that is not outdated.

  You are using an outdated web browser.

  Errors may occur when using the website.