Uddeholm Shaping the world

  Uddeholm Mirrax 40 v Číne

  Objem obchodovania s oceľou Uddeholm Mirrax 40 od svojho predstavenia v roku 2012 v Číne výrazne narástol. V tomto roku plánuje obchodná skupina v Číne predať 125 ton ocele Uddeholm Mirrax 40. Skutočný prelom nastal, keď kancelária v Qingdau dokázala presvedčiť popredného čínskeho výrobcu LCD TV, že nehrdzavejúci predkalený materiál by pomohol výrazne skrátiť čas výroby.

  Od tohto okamihu sa v Číne začali šíriť chýry o výhodách ocele Uddeholm Mirrax 40, a oceľ Uddeholm Mirrax 40 teraz používa viac miestnych koncových výrobcov LCD TV. Medzi výhody, v ktorých prezentácii pokračuje tím obchodníkov v Číne pri propagácii ocele Uddeholm Mirrax 40, patria: predkalený stav (t.j. úspora času a nákladov, keďže nie je potrebné tepelné zušľachťovanie), nehrdzavejúce vlastnosti (t.j. menej korózie, skrátené prestoje z dôvodu opätovného leštenia), vynikajúce možnosti opracovania v predkalenom stave a mimoriadne možnosti leštenia.

  Vo výrobe LCD TV však panuje veľmi konkurenčné prostredie a znižovanie cien konečných produktov sa často prenáša na výrobcov foriem. Z toho dôvodu sme v niektorých prípadoch zaznamenali návrat k materiálom s nižšou kvalitou. Z dôvodu zmien v konštrukcii na poli LCD navyše dôležitosť rámov v narastajúcej miere klesá, prípadne sa tieto rámy vôbec nepoužívajú. Napriek tomuto trendu obchodná spoločnosť stále hľadá nové príležitosti, aby mohla i naďalej vyvíjať túto jedinečnú akosť, a objem predaja ocele Uddeholm Mirrax 40 v Číne naďalej rastie.

  Jedným z dôvodov očakávaného rastu v oblasti domácich spotrebičov je tendencia používania väčšieho množstva látok spomaľujúcich horenie, ktorá vyžaduje materiál odolnejší voči korózii. Ďalším trendom v oblasti domácich spotrebičov je používanie kvalitnejších priehľadných dielov. Najväčšiemu svetovému výrobcovi bielej techniky – spoločnosti Haier – predstavila naša kancelária v Qingdau pri ich kontinuálnom hľadaní spôsobov aktualizácie radu produktov použitie ocele Uddeholm Mirrax 40 na výrobu zásuviek na zeleninu.

  Takisto sme zistili, že oceľ Uddeholm Mirrax 40 poskytuje optimálnu akosť používateľom/výrobcom foriem pre niektoré elektronické komponenty s kratšími výrobnými sériami.

  uddeholm_mirrax40_haier
  Please use a browser that is not outdated.

  You are using an outdated web browser.

  Errors may occur when using the website.